SFE Innkjøpspris - SFEno

SFE Innkjøpspris

Innkjøpspris er den prisen som er i marknaden til ei kvar tid. Det betyr at du får den prisen som SFE kjøper straumen for frå kraftbørsen NordPool, pluss eit avtala påslag.

Innkjøpspris passar for deg som tåler svingingar i kraftprisen. I periodar der straumprisen er låg kjem dette deg direkte til gode, men det er ein større grad av prisrisiko med innkjøppris enn med våre andre produkt. Er bedrifta di komfortabel med ein pris som varierer, og ikkje har behov for å vite eksakt pris på førehand, er innkjøpspris rett produkt. Vi fakturerer månadleg, etterskotvis.

Snakk med oss dersom du er i tvil om kva produkt di bedrift bør ha.

Kontaktskjema


Leveringsvilkår for næringskundar

Sparetips

Sats på fleire varmekjelder