Bestill God straum - SFEno

Straum med meining

Sidan 2012 har SFE og Plan International Norge hatt eit samarbeid gjennom straumavtala God straum.

Tidlegare har avtala gjeve over 15 000 mennesker i Sierra Leone tilgang til reint vatn og god helse. No har prosjektet flytta seg til San-folket som bur i utkanten av Kalahari-ørkenen i Zimbabwe. Prosjektet i Zimbabwe vil gi fleire tusen menneske tilgang på reint drikkevatn, og betre helse.

For kvar ny kunde på straumavtala går 20 kr/mnd til vassprosjektet. Avtala kan måle seg med dei beste på pris - det betyr billig straum for deg og ein forskjell for dei som treng det mest. Vi kallar det God Straum!

 

Bestill God straum  

Om straumavtala

  • Spotpris
  • 33 kr/mnd i fastbeløp
  • Ingen påslag
  • Ingen bindingstid
  • Etterskuddsvis betaling

Samarbeidet med Plan Norge

På Plan International Norge si heimeside kan du lese meir om samarbeidet og vassprosjektet vi hadde i Sierra Leone.

Kontakt oss

  • Send e-post
  • 57 88 47 47
Sparetips

Alternativ lysbruk