Kraft i Vest

Kraft i Vest vert arrangert i samarbeid med Sparebanken Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Fylkeskommune og Høgskulen i Sogn og Fjordane. Konferansen skjer samstundes som Sogn og Fjordane si lokale matmesse Matamål på Sandane, og vi byr på kortreiste delikatesser både til lunsj og middag.

Her kan du høyre kva nokre av tidlegare deltakarar tykte om Kraft i Vest.

 



Kraft i Vest 28.-29. september 2017

Sparetips

Alternativ lysbruk