Kraft i Vest

For fjerde år på rad har vi gleda av å presentere energikonferansen Kraft i Vest i Trivselshagen på Sandane 22. og 23. september 2016. Vi er alt i gang å setje saman eit spennande program og kan røpe at tema i år mellom anna vil dreie seg om korleis fornybare ressursar i framtida kan verte grobotn for grøn vekst og nye arbeidsplassar. Nytt i år vil dessutan vere at vi held ein eigen parallellsesjon knytt til småkraft. Foredragshaldarar vert offentliggjort når endeleg program er klart. Då opnar vi også for påmelding. Enn så lenge, hugs å halde av datoane.

Informasjon om Kraft i Vest vert sendt til alle tidlegare deltakarar. Ønskjer du ein e-post når påmeldinga opnar, klikk her.

Kraft i Vest vert arrangert i samarbeid med Sparebanken Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Fylkeskommune og Høgskulen i Sogn og Fjordane. Konferansen skjer samstundes som Sogn og Fjordane si lokale matmesse Matamål på Sandane, og vi byr på kortreiste delikatesser både til lunsj og middag.

Her kan du høyre kva nokre av tidlegare deltakarar tykte om Kraft i Vest.

 Sparetips

Skru heilt av eletriske apparat