Program 2018

TORSDAG 27. SEPTEMBER 2018

10.30 - 11.50  Lunsj, Gloppen Hotell

12.00 - 12.15  Introduksjon og opning, Trivselshagen
Johannes Rauboti, konsernsjef i Sogn og Fjordane Energi, og konferansier Eivind Heløe, direktør fornybar energi i Energi Norge.

GRØNT NÆRINGSLIV FOR FRAMTIDA

12.15 - 12.45  Korleis set vi fart på det grøne skiftet?
Jonas Gahr Støre, leiar i Arbeiderpartiet

12.45 - 13.05  Slik bør styresmaktene og næringslivet spele kvarandre gode 
Per Sævik, adm. direktør Havila

13.05 - 13.45  Næringsutvikling på det nye Vestlandet
Marit Warncke, Bergen Næringsråd, Yngve Hallèn, Sogn og Fjordane Næringsråd, og Rolf Sanne-Gundersen, Sunnfjord Utvikling.

13.45 - 14.05  Pause

KLIMAUTFORDRINGAR OG FORRETNINGSMOGLEGHEITER

14.05 - 14.30  Difor bør næringslivet ta miljøansvar
Nina Jensen, adm. direktør i X Four-10, Kjell Inge Røkke sitt nye havforskingsprosjekt

14.30 - 14.55  Klimaendring i energimarknadane
Thina Saltvedt, tidlegare analytikar innan olje, no innan fornybar energi og klima i Nordea

14.55 - 15.20  Grøn vekst
Jørgen Randers, klimaekspert og professor emeritus ved BI

15.20 - 15.50  Samtale med Jensen, Saltvedt og Randers

15.50 - 16.15  Pause med matbit

TEKNOLOGI FOR FRAMTIDA (paralellsesjon i kultursal)

16.15 - 16.40  Når flyr vi elektrisk?
Margrethe Snekkerbakken, konserndirektør sikkerhet, miljø og strategi, Avinor

16.40 - 17.05  Korleis vert bilparken heilelektrisk, og kva krev det av samfunnet?
Christina Bu, generalsekretær i Elbilforeningen

17.05 - 17.30  I sentrum for energirevolusjonen
Steinar Talle, sjef for Norsun sin fabrikk i Årdal i Sogn

17.30 - 17.55  Kva skjer når "alle" produserar sin eigen energi?
Ingrid von Streng Velken, konserndirektør innovasjon og utvikling, BKK

17.55 - 18.00  Oppsummering og avslutning for dagen

 

SMÅKRAFT (parallellsesjon i kinosal)

16.15-16.45  Kva veg går kraftprisen, el-sertifikata og renteutviklinga?
Ole-Johnny Nesdal, kraftanalytikar i SFE, og Torgeir Strandenes, meklar kapitalmarknad i Sparebanken Sogn og Fjordane

16.45-17.10  Kan nye EU-stimuli betre utsiktene for småkrafta?
Knut Olav Tveit, dagleg leiar i Småkraftforeningen

17.10-17.30  Naturkreftene slår til – kan vi bu oss betre? Erfaringar frå flaumen i Utvik
Oddbjørn Bruland, Professor ved NTNU

17.30 - 17.55  Auka inntening for småkraft gjennom magasinering
Øystein Grundt, seksjonssjef i NVE

---

19.30   Aperitif, "Kjellaren"  på Gloppen Hotell

20.00   Festmiddag, Gloppen Hotell
Underhaldning ved Ingebjørg Bratland

23.00   Open pub i "Kjellaren"

 ---

 

FREDAG 28. SEPTEMBER 2018

KULTUR FOR INNOVASJON

08.30 - 08.40  Introduksjon
Jenny Følling, fylkesordførar i Sogn og Fjordane, og konferansier Kristine K. Timberlid, avdelingsleiar for Innovasjon Norge i Sogn og Fjordane

08.40 - 09.10  Innovasjonskraft til næringslivet
Anita Krohn Traaseth, adm. direktør i Innovasjon Norge

09.10 - 09.35  Frå idè til milliardbedrift
Jesper Melin Ganc-Petersen, grunder av Melin Medical

Slik byggjer vi kultur for innovasjon og utvikling: 

09.35 - 10.00  Aker Biomarine, som vart kåra til Europas mest innovative selskap i år.
Kristine Hartmann, EVP Transformation


10.00 - 10.30 Pause

10.30 - 10.50 Brødrene Aa, som er prisbelønna for sine nyskapande båtar.
Tor Øyvin Aa, administrerande direktør

10.50 - 11.10 Ekornes, som sysselset 1 av 10 industrielle robotar i Noreg.
Øystein Vikingsen Fauske, konserndirektør for digitalisering og HR

BLOCKCHAIN - TEKNOLOGIEN SOM KAN REVOLUSJONERE

11.10 - 11.50  Kva er blockchain og korleis endrar det samfunnet?
Fredrik Haga, teknologiansvarleg for blockchain i Schibsted Media Group

11.50 - 12.00   Oppsummering av konferansen
Trond Teigene, adm. direktør i Sparebanken Sogn og Fjordane

---

12:00  Lunsj, Gloppen Hotell

 

Gå til påmelding 

Sjå her for praktisk informasjon


Kraft i Vest vert arrangert i samarbeid med Sparebanken Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Fylkeskommune og Høgskulen  på Vestlandet.

Kraft i Vest 27.-28. september 2018

Sparetips

Alternativ lysbruk