Anleggsarbeid i Brandsøyvegen – nytt køyremønster

I samband med bygging av nytt fortau og legging av straumkabel , blir det endringar i køyre-mønsteret i Brandsøyvegen frå og med 17. november. Brandsøyvegen Fv 548 vil vere stengt for gjennomkøyring mellom vegkryss til Nybøvegen/Brandsøyvegen og veikryss til Krokavegen mot Solheim. Stenginga vil helde fram til ny veg vert opna vinteren 2015/16.

Vegprosjektet er eit samarbeid mellom SFE, Sogn og Fjordane fylkeskommune og Flora kommune. Hensikta med anleggsarbeidet er å lage ein trygg og god veg for alle trafikantar samt å sikre framtidas straumforsyning til Florø by.

Sjå her for meir informasjon.

SFE sin kontaktperson for vegprosjektet er
Arild Steindal (SFE), 906 55 954, arild.steindal@sfe.no.

Sparetips

Skru heilt av eletriske apparat