Gjengedal kraftverk

SFE Produksjon har utgreia moglegheitene for utbygging av Gjengedal kraftverk i Gloppen kommune i Sogn og Fjordane. Prosjektet ligg i Gjengedalsvassdraget. SFE Produksjon ønskjer å utvikle prosjektet som kan gje samfunnet tiltrengt ny, rein energi og samstundes bidra til auka lokal verdiskaping.

Prosjektet er no på høyring med høyringsfrist 10. mai 2014. Merknader sendast til nve@nve.no. NVE arrangerar eit ope informasjonsmøte i samfunnshuset i Hyen onsdag 19. mars kl 19:00.
 

Søknad med tilknytta dokument finn du her:
Konsesjonssøknad
Fagrapport naturmiljø
Fagrapport landskap, kulturminne og friluftsliv
Informasjonsbrosjyre

Sparetips

Vask fulle maskiner