Inspirerande Kraft i Vest 2015

Torsdag og fredag arrangerte Sogn og Fjordane Energi Kraft i Vest-konferansen på Sandane.
Vi så på det grøne skiftet mot ei karbonfri framtid, og den sentrale rolla fornybar energi spelar i denne viktige omstillinga. Vi har lete oss inspirere av alt det spennande som skjer innan teknologiutvikling, innovasjon og tingas internett (IoT). Og ikkje minst har vi sett på korleis samfunnet kan legge til rette for at born og unge veks opp med nødvendige og gode kunnskapar om energi, miljø og klima.

Takk til alle dei dyktige foredragshaldarane og dei rundt 250 som deltok på konferansen vår i løpet av desse to dagane.


Skjema

Sparetips

Følg med på energibruken