Kompensasjon ved langvarige straumbrot

Har du vore utan straum i meir enn 12 timar? Då kan du ha krav på kompensasjon frå SFE Nett. Følg denne linken til SFE Nett si heimeside for meir informasjon om kva rettigheiter du har og korleis du går fram for å søke:

Sparetips

Skru heilt av eletriske apparat