Staten aukar forbruksavgifta

I revidert statsbudsjett vart regjeringa og samarbeidspartia einige om å auke forbruksavgifta med 0,5 øre/kWh (eks. mva) fra og med 1.juli 2015. Nettselskapa er pålagt å krevje inn denne avgifta til staten via nettleiga. Nettleiga til SFE Nett vil difor auke tilsvarande. Forbruksavgifta i nettleiga får då ein auke frå 13,65 øre/kWh til 14,15 øre/kWh. For ein typisk hushaldingskunde som brukar 20.000 kWh årleg, tilsvarar dette ei kostnadsauke på 125 kr/år.

Sparetips

Alternativ lysbruk