Samarbeid for vekst og utvikling - SFEno

Samarbeid for vekst og utvikling

Kvart einaste år samarbeider SFE med 60-80 lag, organisasjonar og arrangement. Dei fleste frå regionen som utgjer grunnfjellet i verksemda vår. SFE er glade for at vi kan bidra til vekst og utvikling i regionen vår, og sjølv veks og utviklar vi oss som selskap i samspel med folk rundt oss. Saman har vi drivkrafta til å gjere lokalsamfunna våre til ein god stad å bu. Fordi vi er herifrå.

Nedanfor kan du lese om nokre av dei vi har avtale med:

Sogn og Fjordane Fotballkrets

Knapt nokon annan organisasjon samlar og engasjerar så mange mennesker i fylket vårt som Sogn og Fjordane fotballkrets. SFE har i sju år vore ein av dei største økonomiske støttespelarane til kretsen. Vi har saman hatt spesielt fokus på utdanning og rekruttering av unge dommarar, med vekt på miljø- og leiaransvar.

SFFK si heimeside

Florø Turn og Idrettsforening

SFE har i ei årrekke vore samarbeidspartnar med Florø Turn og Idrettsforening. Klubben har dei seinare åra fostra nokre av dei største friidrettstalenta vi har her til lands. Samstundes har dei ei rekke arrangement for folk flest, som Florø Maraton Rett Vest, Flora-mila og Åsen Opp - og det er dei to førstnemnte som står sentralt i vårt samarbeid i dag. 

FTIF si heimeside

Malakoff Rockfestival

Malakoff Rockfestival er ein musikkfestival på Nordfjordeid, som skapar stor entusiasme og trivsel for så vel publikum som eit omfattande korps av frivillige. Festivalen byr på store norske og internasjonale artistar, og hadde i 2015 over 20 000 besøkande. SFE har vert stolt sponsor sidan 2005, og er i dag ein av to generalsponsorar for Malakoff.

Malakoff si heimeside

Sogn og Fjordane skikrins

SFE har i fleire år vore hovudsponsor for skikrinsen. Vi støttar både langrenn, hopp- og kombinertaktivitetane i fylket.

Skikrinsen si heimeside

Ungt Entreprenørskap Sogn og Fjordane

Ungt Entreprenørskap Sogn og Fjordane er ein idéell organisasjon som arbeider for å styrke entreprenørskapsopplæring i heile utdanningsløpet. Dette gjennom å tilby ei rekke program til grunnskule, vidaregåande skule og høgskule. SFE samarbeider med Ungt Entreprenørskap om ei rekke gründercampar med tema energi for ungdomsskulen og den vidaregåande skulen. 

UE si heimeside

Foto: NCT / Runar Sandnes
Norsk Countrytreff

Som den første countryfestivalen i Noreg med knutepunktstatus, vart Norsk Countrytreff i 2012 løna for 17 år med fokus på musikalsk kvalitet, ei triveleg og trygg festivalramme og eit imponerande frivilligheitsarbeid. Festivalen har ein publikumsrekord på over 13000 personar. SFE er einaste generalsponsor for festivalen.

NCT si heimeside

Kontakt oss

  • Send e-post
  • 57 88 47 47 (kundesenter)
  • 57 88 47 00 (sentralbord)
Sparetips

Vask fulle maskiner