SFE Kraft

Gjennom selskapet SFE Kraft sel vi straum til om lag 22 000 husstandar og verksemder. På ein nasjonal marknad tilbyr selskapet straumavtaler tilpassa ulike kundebehov og til konkurransedyktige prisar, i tillegg til eit profesjonelt og tilgjengeleg kundesenter. Les meir om straumavtalene her.

Samla har denne denne verksemda 14 tilsette.

Visste du at SFE Kraft...

  • har 22 000 straumkundar
  • Selde 1 440 GWh i 2011...
  • ...tilsvarande forbruket i om lag 72 000 husstandar
  • har straumavtaler tilpassa ulike behov
  • har 14 tilsette
Sparetips

Følg med på energibruken