Sparetips - SFEno
Sparetips #1

Følg med på energibruken

Undersøkingar syner at dei som følgjer med på straumbruken og er denne bevisst, reduserer straumrekninga med 5-10%. Skriv ned energibruken din kvar månad eller veke. Vurder denne opp mot om det har vore varmt eller kaldt ute og om du har vore mykje eller lite heime.

Sparetips #2

Sats på fleire varmekjelder

Velg den energikjelda (straum, ved osv) som til ei kvar tid er mest lønsam. Husk at dei fleste brukar over halvparten av energien til oppvarming!

Sparetips #3

Bruk tidsur

Bruk omnar med moderne termostat. Har du tidsur i tillegg, kan du senke temperaturen om natta og når det ikkje er folk i huset. For ein einebustad kan dette fort bidra til 500 sparte kroner i året.

Sparetips #4

Alternativ lysbruk

Bruk sparepærer eller ledlamper i utelys, boder, gangar og kalde rom. Bruk gjerne fotocelle eller tidsur på utelys. Slå av lyset i rom som ikkje er i bruk. Ei 60W lyspære brukar straum for om lag 500 kr i året.

Sparetips #5

Skru heilt av eletriske apparat

Skru heilt av PC, TV og spelekonsoll i staden for å la den vesle raude lampa lyse. Apparat som står i standby-modus trekkjer også straum.

Sparetips #6

Vask fulle maskiner

Oppvaskmaskin og vaskemaskin varmar vatn og brukar like mykje energi om dei er fulle eller halvfulle. Du vil spare mykje energi over tid om du ventar med å vaske til dei er heilt fulle.

Sparetips #7

Luft rett

Luft kort og effektivt. Då unngår du nedkjøling av møblar, golv, veggar og tak og oppnår samstundes betre luftutskifting.

Sparetips

Skru heilt av eletriske apparat