NVE forlengar løyve til midlertidig fravik frå manøvreringsreglement i Breimsvatnet

30.04.2019
SFE <picture/>

SFE Produksjon, fekk i vedtak frå NVE den 30.4, innvilga løyve til midlertidig fråvik frå manøvreringsreglement i Breimsvatnet. Løyvet gjaldt då senking av vasstanden i Breimsvatnet ned mot kote 60 og var gyldig for heile mai månad. 

I vedtak frå NVE 27.05, vart dette løyvet forlenga fram til 15. juni 2019.

Du finn heile vedtaket her.