Låg vasstand i Nedre Sødalsvatnet

SFE <picture/>

NVE har gjeve SFE Produksjon AS løyve til å senke vassnivået under lågaste regulerte vasstand (LRV) i perioden 15. januar til 15. juni 2023.

Det er rehabiliteringsarbeid på ventilkammeret i dammen som ligg til grunn for søknaden.

Løyvet er gjeve med heimel i vassressurslova § 8 om naudsynt reparasjon og vedlikehald for konsesjonsgjevne tiltak.

Sjå heile løyvet her.

Sjå endring av vilkår her.

Har du spørsmål kan du kontakte prosjektleiar:

Per Inge Verlo, tlf. 922 06 404