Velkommen til årets julekalendar

Oversikten over vinnarane i julekalendaren vert publisert under kalendaren.
Følg med og delta for å sjå kva som befinn seg bak lukene. Årets julegåve delar vi ut på sjølvaste julaftan!

Vinnarar: 

1.desember 
Riktig svar: Plan Norge produktet heiter "God straum"
Johan A. Lofnes
Kjell T. Skoge

2.desember
Riktig svar: "Ingen binding på SFE Standard produktet"
Ronny Solheim
Per Reppen

3.desember
Riktig svar: "Kraft i Vest vart i år arrangert for 6.gong"
Odd Vollseth
Eli S. Oppedal

4.desember
Riktig svar: Kundesenteret til SFE Kraft fekk 1.plass i kåringa i 1.kvartal 2017
Helene Opheim
Sissel Aaberg
Unni Helland

5.desember
Riktig svar: Den mest selde straumavtalen er SFE Innkjøpspris
Ingeborg Hetle
Kai H. Haugland

6.desember
Riktig svar: SFE er generalsponsor for Malakoff
Nelli-Ann Gjertsen
Terje Djuvik

7.desember
Riktig svar: Det er omlag 250 tilsette i SFE.
Frode Bengt Korneliussen
Else Karin Bjørlo
Marita Hovden

8.desember
Riktig svar: Kraft i Vest 2019 vert arrangert 26.-27.september 
Trygve Seljenes
Hilde Kathrine Thue

9.desember
Riktig svar: Kraft til å påverke framtida er SFE sin visjon.
Anne Grete Gilleshammer
Lillian Hanebrekke

10.desember
Riktig svar: SFE har eit samarbeid med Plan Norge.
Ragnhild Fænn Totland
Annette Hetle

11.desember
Riktig svar: Kraftproduksjonen til SFE tilsvarar omlag forbruket til 100.000 heimar.
Liv Kristin E. Rauset
Dagfinn Vasstrand

12.desember
Riktig svar: Neste søknadsfrist for sponsorstøtte er 15.april
Antero Matias Kyngäs
Solveig Bjørnereim Gravermoen
Liv Sølvi Hjelle

13.desember
Riktig svar: Vi brukar safran i lussekattane (kan sjølvsagt også bruke gurkemeie)
Kay Roger Haugen