SFE <picture/>

TORSDAG 27. SEPTEMBER 2018

10.30 - 11.50 Lunsj, Gloppen Hotell

12.00 - 12.15 Introduksjon og opning, Trivselshagen
Johannes Rauboti, konsernsjef i Sogn og Fjordane Energi, og konferansier Eivind Heløe, direktør fornybar energi i Energi Norge.

GRØNT NÆRINGSLIV FOR FRAMTIDA

12.15 - 12.45 Korleis set vi fart på det grøne skiftet?
Jonas Gahr Støre, leiar i Arbeiderpartiet

12.45 - 13.05 Slik bør styresmaktene og næringslivet spele kvarandre gode
Per Sævik, adm. direktør Havila

13.05 - 13.45 Næringsutvikling på det nye Vestlandet
Marit Warncke, Bergen Næringsråd, Yngve Hallèn, Sogn og Fjordane Næringsråd, og Rolf Sanne-Gundersen, Sunnfjord Utvikling.

13.45 - 14.05 Pause

KLIMAUTFORDRINGAR OG FORRETNINGSMOGLEGHEITER

14.05 - 14.30 Difor bør næringslivet ta miljøansvar
Bård Vegar Solhjell, generalsekretær i WWF

14.30 - 14.55 Klimaendring i energimarknadane
Thina Saltvedt, tidlegare analytikar innan olje, no innan fornybar energi og klima i Nordea

14.55 - 15.20 Grøn vekst
Jørgen Randers, klimaekspert og professor emeritus ved BI

15.20 - 15.50 Samtale med Solhjell, Saltvedt og Randers

15.50 - 16.15 Pause med matbit

TEKNOLOGI FOR FRAMTIDA (paralellsesjon i kultursal)

16.15 - 16.40 Når flyr vi elektrisk?
Margrethe Snekkerbakken, konserndirektør sikkerhet, miljø og strategi, Avinor

16.40 - 17.05 Korleis vert bilparken heilelektrisk, og kva krev det av samfunnet?
Christina Bu, generalsekretær i Elbilforeningen

17.05 - 17.30 I sentrum for energirevolusjonen
Steinar Talle, sjef for Norsun sin fabrikk i Årdal i Sogn

17.30 - 17.55 Kva skjer når "alle" produserar sin eigen energi?
Ingrid von Streng Velken, konserndirektør innovasjon og utvikling, BKK

17.55 - 18.00 Oppsummering og avslutning for dagen

SMÅKRAFT (parallellsesjon i kinosal)

16.15-16.45 Kva veg går kraftprisen, el-sertifikata og renteutviklinga?
Ole-Johnny Nesdal, kraftanalytikar i SFE, og Torgeir Strandenes, meklar kapitalmarknad i Sparebanken Sogn og Fjordane

16.45-17.10 Kan nye EU-stimuli betre utsiktene for småkrafta?
Knut Olav Tveit, dagleg leiar i Småkraftforeningen

17.10-17.30 Naturkreftene slår til – kan vi bu oss betre? Erfaringar frå flaumen i Utvik
Oddbjørn Bruland, Professor ved NTNU

17.30 - 17.55 Auka inntening for småkraft gjennom magasinering
Øystein Grundt, seksjonssjef i NVE

---

19.30 Aperitif, "Kjellaren" på Gloppen Hotell

20.00 Festmiddag, Gloppen Hotell
Underhaldning ved Ingebjørg Bratland

23.00 Open pub i "Kjellaren"

---

FREDAG 28. SEPTEMBER 2018

KULTUR FOR INNOVASJON

08.30 - 08.40 Introduksjon
Jenny Følling, fylkesordførar i Sogn og Fjordane, og konferansier Kristine K. Timberlid, avdelingsleiar for Innovasjon Norge i Sogn og Fjordane

08.40 - 09.10 Innovasjonskraft til næringslivet
Anita Krohn Traaseth, adm. direktør i Innovasjon Norge

09.10 - 09.35 Frå idè til milliardbedrift
Jesper Melin Ganc-Petersen, grunder av Melin Medical

Slik byggjer vi kultur for innovasjon og utvikling:

09.35 - 10.00 Aker Biomarine, som vart kåra til Europas mest innovative selskap i år.
Kristine Hartmann, EVP Transformation

10.00 - 10.30 Pause

10.30 - 10.50 Brødrene Aa, som er prisbelønna for sine nyskapande båtar.
Tor Øyvin Aa, administrerande direktør

10.50 - 11.10 Ekornes, som sysselset 1 av 10 industrielle robotar i Noreg.
Øystein Vikingsen Fauske, konserndirektør for digitalisering og HR

BLOCKCHAIN - TEKNOLOGIEN SOM KAN REVOLUSJONERE

11.10 - 11.50 Kva er blockchain og korleis endrar det samfunnet?
Fredrik Haga, teknologiansvarleg for blockchain i Schibsted Media Group

11.50 - 12.00 Oppsummering av konferansen
Trond Teigene, adm. direktør i Sparebanken Sogn og Fjordane

---

12:00 Lunsj, Gloppen Hotell