Program 2019

VERDAS FØRSTE FULLELEKTRISKE FORNYBARSAMFUNN


Gå til påmelding her


TORSDAG 26. SEPTEMBER:

10.30 - 11.50 Lunsj, Gloppen Hotell - Registrering i Trivselshagen

12.00 - 12.15 Introduksjon og opning. Konfransier: Silje Guddal.

EIN KLODE I KLIMAKAMP

12.15 - 12.45 Klimakampen angår oss alle.
Robert Mood, generalløytnant (p) og no president i Norges Røde Kors

12.45 - 13.05 Ei verd i omstilling- spelar Noreg ei rolle?
Marius Holm, dagleg leiar i Zero

13.05 - 13.25 Klimakamp på bekostning av naturen?
Silje Lundberg, Leiar i Naturvernforbundet

13.25 - 13.45 Pause

PÅ VEG MOT EIT GRØNARE SAMFUNN

13.45 - 14.10 Slik riggar vi det fullelektriske samfunnet
Kjetil Lund, Direktør NVE

14.10 - 14.35 Innovasjon som drivkraft mot eit framtidsretta Equinor
Ragnhild Ulvik, Innovasjonsdirektør Equinor

14.35 - 14.55 Korleis oppnå fornybarnæringa sin visjon?
Knut Kroepelien, administrerande direktør i Energi Norge

14.55 - 15.10 Klimakamp på bekostning av naturen?
Samtale mellom Lundberg, Kroepelien og Holm

15.10 - 15.30 Utdeling av "DRIV-prisen" 
Innovasjon Norge, Høgskulen på Vestlandet, Sogn og Fjordane Fylkeskommune, Sogn og Fjordane Energi og Sparebanken Sogn og Fjordane sin nye grøne innovasjonspris. 

15.30 - 16.00 Den digitale revolusjonen - er vi klar?
Silvija Seres, informatikar og bedriftsrådgjevar

16.00 - 16.25 Pause

 

VILJE TIL ENDRING (parallellsesjon i kultursal)

16.25 - 16.55 Slik motiverar vi til endringsvilje 
Rasmus Mo, Sogndal Fotball

16.55 - 17.20 Store næringar i stor omstilling - vi må våge å tenkje nytt
Trond Teigene, Administrerande direktør Sparebanken Sogn og Fjordane

17.20 - 17.50 Korleis skapar vi kultur for endring?
Espen Ruud, seniorkonsulent AFF

17.50 - 18.00 Oppsummering og avslutning for dagen

SMÅKRAFT (parallellsesjon i kinosal)

16.25 - 16.50 Utvikling av kraft- og sertifikatpris
Bengt Haugnes, sjef for Krafthandel i Sogn og Fjordane Energi

16.50 - 17.15 Kva moglegheiter skapar digitaliseringa for drift av småkraftverka?
Bjarte L. Hauge, SFE Produksjon

17.15 - 17.45 Plassering og forvaltning av kapital frå kraftverk
Gunnar Heggheim. leiar investeringssenter, Sparebanken Sogn og Fjordane

17.45 - 18.00 Oppsummering og avslutning av dagen

---

19.30 Aperitif på Gloppen Hotell

20.00 Festmiddag, Gloppen Hotell. Underhaldning ved Eva Weel Skram

23.30 Open pub i "Kjellaren"

---

FREDAG 27. SEPTEMBER:

08.30 - 08.40 Opning dag 2- Jenny Følling, fylkesordførar i Sogn og Fjordane. Konfransier: Randi Humborstad.

VIND I VINDEN

08.40 - 09.05 Offshore vind - løysing eller luftslott?
John Olav Tande, sjefsforskar SINTEF

09.05 - 09.30 Ny vind i segla
Stig Svalheim, administrerande direktør Vestavind Energi

EIT LANDBRUK I ENDRING

09.30 - 09.55 Framtida sitt landbruk er elektrisk
John Arne Ulvan, konsernsjef i Felleskjøpet

09.55 - 10.20 Matproduksjon på eigen nitrogengjødsel
Grete Sønsteby, administrerande direktør N2applied og årets kvinnelige gründer 2018

10.20 - 10.50 Pause

DEN NYE FORBRUKAREN

10.50 - 11.20 Kva påverkar miljøvala våre?
Beate Nossum, byråleiar Footprint

11.20 - 11.35 Digitalisert kvardag - kor smarte hus vil kundane ha?
Samtale mellom Edgeir Vårdal Aksnes- dagleg leiar Tibber, Joakim Sveli, dagleg leiar Smartliv og Bjarne Dybvik, konserndirektør SFE Kraft

11.35 - 11.55 Pause

EIN BÆREKRAFTIG MORGONDAG

11.55 - 12.20 Bærekraftig vekst på fornybare ressursar - kva politiske grep kan vi vente oss?
Tore Storehaug, talsperson for finans, energi og miljøsaker i KrF

12.20 - 12.50 Investeringar for ei grøn framtid
Knut Aaland, ASKO

12.50 - 13.00 Oppsummering av konferansen
Berit Rokne, Rektor Høgskulen på Vestlandet

---

13:00 Lunsj, Gloppen Hotell

> Påmelding

> Praktisk informasjon