KONSERNLEIING

Link block image

Johannes Rauboti

Konsernsjef

Johannes Rauboti (f. 1958) begynte i SFE i 2015. Han er sivilingeniør elkraftteknikk og har pedagogisk utdanning for sivilingeniørar frå NTH. Han har også bedriftsøkonomistudiet frå BI i Porsgrunn. Johannes har lang erfaring frå kraftnæring og annan industri (...)

Meir
Link block image

Atle Isaksen

Konserndirektør nett

Atle Isaksen (f. 1977) er utdanna sivilingeniør i elkraftteknikk frå Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU). Han kom til SFE Nett i 2003 der han har vore både prosjektingeniør, avdelingsleiar og konstituert nettdirektør (...)

Meir
Link block image

Knut Arild Flatjord

Konserndirektør produksjon

Knut Arild Flatjord (f.1980) er utdanna automasjonsingeniør og har mastergrad innan økonomi og leiing (MBA). Han byrja i SFE i 2022, og var før det regionsdirektør for GK på Vestlandet.

Meir
Link block image

Martin Holvik

Konserndirektør økonomi og finans

Martin Holvik (f. 1966) byrja i SFE i 1997. Han har utdanning som siviløkonom frå siviløkonomutdanningen i Bodø. Holvik har tidlegare mellom anna arbeidd i kommunerevisjonen i Nordfjord.

Meir
Link block image

Jannicke Lindvik

Konserndirektør kommunikasjon

Jannick Lindvik (f. 1979) har bachelor i "Markedsføring, internasjonalisering og ledelse" frå Høgskolen i Østfold/ BI Bergen i tillegg til «PR-ledelse og strategisk kommunikasjon» frå BI Oslo. Jannicke starta som trainee i Sogn og Fjordane Energi i 2006.

Meir
Link block image

Ole Bent Søreide

Konserndirektør HR og organisasjon

Ole Bent Søreide (f. 1961) byrja i 1992 i Firdakraft, som seinare vart ein del av SFE. Han har utdanning innan elektrofag frå Møre og Romsdal Ingeniørhøgskole, påbygging HMS/kvalitet og økonomi/administrasjon (...)

Meir
Link block image

Bjarte Lofnes Hauge

Konserndirektør IKT og digitalisering

Bjarte Lofnes Hauge (f. 1986) har bachelorgrad i fysikk og mastergrad innan målevitskap og instrumentering frå Universitetet i Bergen. Han byrja i SFE i 2011.

Meir