KONSERNLEIING

Link block image

Johannes Rauboti

Konsernsjef

Johannes Rauboti (f. 1958) begynte i SFE i 2015. Han er sivilingeniør elkraftteknikk og har pedagogisk utdanning for sivilingeniørar frå NTH. Han har også bedriftsøkonomistudiet frå BI i Porsgrunn. Johannes har lang erfaring frå kraftnæring og annan industri (...)

Meir
Link block image

Asgeir Aase

Konserndirektør nett

Asgeir Aase (f. 1956) er utdanna ingeniør svakstrøm ved Gjøvik Ingeniørhøgskole og sivilingeniør energiteknikk/elkraft ved Norges Tekniske Høgskole (NTH). Han kom til SFE Nett i 2003 frå stillinga som nettsjef i Sunnfjord Energi, og har tidlegare vore rektor (...)

Meir
Link block image

Ola Lingaas

Konserndirektør produksjon

Ola Lingaas (f. 1955) er utdanna Cand. Agric ved Norges Landbrukshøgskule (no Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet). Han byrja i SFE i 1987, og har vore leiar for produksjonsverksemda sidan før konsernet vart danna i 2003. Har tidlegare erfaring frå Sogn og Fjordane Fylkeskommune.

Meir
Link block image

Martin Holvik

Konserndirektør økonomi og finans

Martin Holvik (f. 1966) byrja i SFE i 1997. Han har utdanning som siviløkonom frå siviløkonomutdanningen i Bodø. Holvik har tidlegare mellom anna arbeidd i kommunerevisjonen i Nordfjord.

Meir
Link block image

Jannicke Lindvik

Konserndirektør kommunikasjon

Jannick Lindvik (f. 1979) har bachelor i "Markedsføring, internasjonalisering og ledelse" frå Høgskolen i Østfold/ BI Bergen i tillegg til «PR-ledelse og strategisk kommunikasjon» frå BI Oslo. Jannicke starta som trainee i Sogn og Fjordane Energi i 2006.

Meir
Link block image

Ole Bent Søreide

Konserndirektør HR og organisasjon

Ole Bent Søreide (f. 1961) byrja i 1992 i Firdakraft, som seinare vart ein del av SFE. Han har utdanning innan elektrofag frå Møre og Romsdal Ingeniørhøgskole, påbygging HMS/kvalitet og økonomi/administrasjon (...)

Meir
Link block image

Erling Sande

Konserndirektør strategi og utvikling

Erling Sande (f. 1978) byrja i SFE i 2014. Han har Cand.mag. frå Universitetet i Bergen (UiB) og leiarkurs gjennom Forsvarets Høgskule og Solstrandprogrammet (AFF/NHH). Sande har åtte års erfaring som Stortingsrepresentant (...)

Meir