FLIKK - SMARTE HUS

SFE <picture/>

Flikk er ei smarthus-løysing som gir deg høve til avansert styring av temperaturar, lys og energibruk. Flikk vil også tilby automatiske dørlåsar, og innbrots- og brannvarsling med kopling til døgnbemanna vaktsentral. 

Flikk kan enkelt og rimeleg monterast i gamle som nye hus, hytter eller leiligheiter, og dei fleste vil klare å setje det opp sjølv.

Flikk er utvikla av SFE. Med på laget er teknologi- og sikkerhetsleverandøren Safe4 Security Group, som blant anna leverer Flikks gateway, eller hjertet i smarthus-løysinga. Appen er laga i samarbeid med utviklermiljøet Rocketfarm.

LES OG LÆR MEIR

På Flikk si heimeside kan du lese meir om løysinga, sjå kva produkt og duppedingsar den er kompatibel med, og ikkje minst: kjøpe løysinga, og gjere heimen din tryggare, smartare og meir energieffektiv!

Klikk for Flikk