STRAUMNETT OG NETTLEIGE

SFE <picture/>

På grunn av NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) sine krav til nettselskapa sin nøytralitet på Internett, er tenester og informasjon frå Linja å finne på ei eiga nettside: www.linja.no. Der vil du mellom anna finne informasjon om straumbrot og -utkoplingar, nettleige, automatiske målarar, og anna.

Gå til Linja si heimeside her.