STRAUMNETT OG NETTLEIGE

SFE <picture/>

På grunn av NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) sine krav til nettselskapa sin nøytralitet på Internett, er tenester og informasjon frå SFE Nett å finne på ei eiga nettside: www.sfenett.no. Der vil du mellom anna finne informasjon om straumbrot og -utkoplingar, nettleige, automatiske målarar, og anna.

Gå til SFE Nett sine heimesider her.