Hei, og velkomen til SFE Nett

EIT ROBUST STRAUMNETT GIR VEKST OG UTVIKLING

Skal du igang med nye prosjekt?

SFE previewImg

BYGGE NY BUSTAD

Skal du byggje nytt og treng straum? Les meir om kva vi kan hjelpe deg med, og gjer deg kjent med kva plikter du har.

Les meir
SFE previewImg

TILKOPLING TIL STRAUMNETT

Ta kontakt med oss dersom du treng tilkopling til straumnettet for ny bustad eller hytte i ein av våre konsesjonskommunar.

Les meir
SFE previewImg

GRAVEMELDING

For å unngå skadar på kablar og røyr som ligg i bakken, skal alle sende gravemelding før ein gjer gravearbeid på eigedommen sin.

Les meir
SFE previewImg

ARBEID NÆR KRAFTLINJE

Dersom det skal utførast arbeid med anleggsmaskiner nærare enn 30 m frå høgspentlinjer skal netteigar varslast.

Les meir