BYGGER VINDPARK I BREMANGER

11.07.2018
SFE <picture/>

Få måneder etter at Falck Renewables kjøpte seg inn i Hennøy vindkraftverk i Bremanger, har eierne nå vedtatt å bygge ut vindparken. Vindmøllene skal være i drift i løpet av 2019.

– Vi har stor tro på Hennøy-prosjektet, og det er alltid en glede å kunne informere om at vi er i ferd med å realisere et prosjekt som skaper betydelige verdier for både eiere og lokalsamfunn, sier Scott Gilbert, som er administrerande direktør for Falck Renewables Vind AS.

Strøm til 8700 husstander

Falck Renewables Vind er eid av Svelgen Kraft (20%) og det italienske industriselskapet Falck Renewables (80%). Falck Renewables har bygd flere vindparker i Europa, og i september kjøpte de seg inn i vindkraftprosjektet Hennøy i Bremanger og Okla i Selje. Bak Svelgen Kraft står kraftselskapet Sogn og Fjordane Energi, Tafjord og Sognekraft. At Svelgen Kraft framdeles er med som lokal eier og samarbeidspartner mener Gilbert er bra for prosjektet.

– Å ha med Svelgen Kraft som lokal partnar gjør oss ekstra trygge på at vi kommer til å gjennomføre prosjektet på en svært god måte. De bidrar med uvurderlig innsikt i lokale forhold og gir oss et godt kontaktpunkt mot lokalsamfunnet, sier han.

Ola Lingaas er produksjonsdirektør i Sogn og Fjordane Energi, og styreleder i Svelgen Kraft, og er glad de har fått Falck Renewables med seg på å realisere Hennøy-prosjektet.

– Hennøy er et svært godt vindkraftprosjekt. Samtidig er det kapitalkrevende å bygge ut. Med en rekke andre prosjekt var det viktig for eierselskapene bak Svelgen Kraft å få med oss en profesjonell og industriell aktør som kunne bidra til å realisere prosjektet, sier Lingaas.

Hennøy vindkraftverk vil ligge på Marafjellet, rundt 8 kilometer vest for Svelgen. Med sine 12 vindturbiner vil det produsere strøm tilsvarende forbruket til omtrent 8700 husstander. Denne produksjonskapasiteten gjør det til den største vindparken som så langt er vedtatt for utbygging mellom Fitjar i Sunnhordaland og Smøla på Nordmøre.

Lokal verdiskaping

Falck Renewables og de lokale eierne skal investere rundt 500 millioner kroner i vindparken. Det har vært viktig for eierne at en slik investering også kommer lokalsamfunnet til gode, sier Gilbert.

– Deler av investeringen vil komme lokale underleverandører til gode, og i tillegg vil prosjektet skape verdier for kommunen, grunneiere og lokalsamfunnet i mange år framover. Det er ingenting vi heller vil enn at prosjektene våre blir en vinn-vinn for både oss og de som bor i området, sier han.

Hovedleveransene er vindturbiner fra danske Vestas, Risa som anleggsentreprenør, finske VEO som leverandør av transformator, i tillegg til SFE Nett og Hallingsmast som bygger et 8 km langt tilknytingsnett.

Arbeidet med linjebyggingen er allerede godt i gang, og nylig startet arbeidet med bygging av tilkomstvei opp Nesbødalen. Senere i år blir det bygging av interne veier og fundament på fjellet. Vindturbinene skal monterest i løpet av sommeren 2019 og vindparken vil være i full drift i løpet av høsten 2019.

Om Falck Renewables Vind AS: Eid av Falck Renewables (80%) og Svelgen Kraft Holding (20%). Etablert i 2017 i samråd med Falck Renewables sitt kjøp av majoritetseierskapet i vindkraftprosjektet Hennøy i Bremanger og Okla i Selje.

Om Falck Renewables SpA: Utvikler, eier og drifter kraftproduksjon i land som Italia, Frankrike, Spania og Storbritannia, og er et av de store, rene fornybarselskapene i Europa. Selskapet er børsnotert i Milano, Italia, og er en del av det italienske industrikonsernet Falck Group.

Om Svelgen Kraft Holding AS: Et selskap eid av SFE Produksjon (56%), Tafjord Kraftproduksjon (34%) og Sognekraft (10%). Eier vannkraftverk i Svelgen og vindkraftprosjekt i kommunene Bremanger, Selje og Haram. Ble etablert i 2009 i samråd med kjøp av vannkraftverk fra tidligere Elkem Energi Bremanger.