NÅ FÅR DU NY STRØMMÅLER

11.07.2018
SFE <picture/>

SFE har startet monteringen av automatiske strømmålere. Brandsøyområdet i Flora var først ut.

Det er Eltel som skal stå for de fleste installasjonene. De største energiselskapene i fylket samarbeider tett og de bruker alle Eltel til å montere. Sunnfjord Energi er snart ferdige med sitt område og Eltel står nå klare til å montere hos SFE sine nettkunder.

– SFE sitt nettområde strekker seg over åtte kommuner, og vi vil bruke tiden fram til jul med å montere nye målere hos kundene våre. Etter vi er ferdige i Brandsøyområdet er det Askvoll, Eikefjord og Hyen sin tur, før vi går tilbake og tar resten av Flora til sommeren, sier prosjektleder for automatiske strømmålere i SFE, Rune Grimstad.

Reduserer behovet for nytt nett
De nye strømmålerene gir nettselskapene verdifull kunnskap om kapasiteten i strømnettet.

– De gjør at vi får en mer detaljert innsikt i forbruksmønsteret og dermed bedre innsikt i hvilken investeringer i strømnettet som faktisk er nødvendige. Kan vi redusere antall utbygginger, samtidig som vi har kontroll på forbrukstoppene i nettet, så vil det være positivt for både miljøet og nettleien, sier Asgeir Aase, konserndirektør for SFE Nett.

Bedre oversikt
Med en automatisk strømmåler i hver bolig vil også nettselskapene kunne drifte nettet mer effektivt. Slik det er i dag, har nettselskapene oversikt over strømnettet fram til nærmeste trafostasjon. Ved brudd på linjen mellom trafostasjon og bosted er en avhengig av at folk selv melder fra om det.

– Med automatisk strømmåler får vi direkte beskjed om det er noe galt på strømledningen inn til huset til kunden, og vi kan rette feilen kjappere, sier Aase.

Norges største AMS-samarbeid
Å skifte alle de manuelle strømmålerene til automatiske målere er et nasjonalt prosjekt satt i gang av myndighetene, gjennom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Alle nettselskapene i Norge har frist på seg til 1. januar 2019 med å montere automatiske strømmålere hos kundene sine.

SFE er en del av SORIA-samarbeidet, som er Norges største samarbeid innen automatiske strømmålere, med 25 nettselskap som til sammen skal montere 720 000 nye strømmålere.

Lurer du på når du får ny strømmåler?
Dette, og mer informasjon finner du på SFE Nett sin webside.