KRAFTPRODUKSJON

SFE <picture/>

SFE bygger på en 100 år lang historie som vannkraftsprodusent, og har bygd seg opp som en av de største produsentene av fornybar energi på Vestlandet. 

Produksjonsvirksomheten er samlet i selskapet SFE produksjon, som omfatter drift, vedlikehold og rehabilitering av eksisterende produksjonsanlegg, kraftutbygging og utviklingsaktiviteter, og et krafthandelsmiljø som driver fysisk og finansiell omsetting av kraftproduksjonen.

Selskapet har en gjennomsnittlig, årlig kraftproduksjon på nær 2TWh (middelproduksjon), som tilsvarer forbruket i rundt 100 000 hjem. Vi er operatør for 25 av 27 hel- og deleide kraftverk i Sogn og Fjordane. I tillegg til vår egen produksjon kjøper vi kraft fra flere småkraftverk som vi omsetter i markedet. 

SFE previewImg

HER ER VI!

SFE-konsernet har rundt 250 ansatte over store deler av Sogn og Fjordane. Se hvor du finner våre kontor, kraftverk og montørbaser.

Les mer