FINANS- OG EIERINFORMASJON

SFE <picture/>

Sogn og Fjordane Energi er offentlig eid, og har i tillegg obligasjonslån som er notert på Oslo Børs. Informasjonen du får fra SFE skal være troverdig og så åpen og tilgjengelig som mulig.

Til høyre kan du velge mellom flere kategorier av relevant eier- og finansiell informasjon. 

Ta kontakt med økonomidirektør Martin Holvik dersom du har spørsmål til noe av dette: martin.holvik@sfe.no / 57 88 47 00.