VISJON OG VERDIER

SFE <picture/>

Visjonen vår

Kraft til å påvirke fremtiden

SFE sin visjon er "kraft til å påvirke fremtiden". Denne forteller mye om vår virksomhet, vår rolle i samfunnet og vår verdiskaping for fellesskapet. SFE er en stor aktør i den norske kraftindustrien, med omfattende produksjon av fornybar energi, ansvar for over 4000 km linjenett og med en engasjert leverandør av strøm til husstander og bedrifter over hele landet.

Verdiene våre

Stolt 

  • Være tett på kunden, forsterke det unike og bygge tillit
  • Skap entusiasme, ta ansvar og vis handlekraft og resultat
  • Søk målet og få fram de små seierne og godtroen på veien

Frisk

  • Våg å gå nye veier, vær kreativ og tenk nytt
  • Løft hverandre fram, søk utvikling og personlig vekst
  • Ta vare på enkeltmennesket, få fram engasjement og arbeidsglede

Ekte

  • Vær tydelig og tilstede, informer og inkluder
  • Vis mot og respekt, vær raus og ærlig
  • Bygg på det sterke i historien og vis lokalt ansvar