PRISENDRINGER

Det er for tiden ingen prisendringer i våre strømavtaler.

God straum

En spotprisavtale som gir rent vann og god helse i Zimbabwe. 

Fastbeløp 33 kr/mnd

Ingen påslag

Ingen binding

SFE Standard

Strømpris uten de største svingingene.

Ingen fastbeløp

Ingen påslag

Ingen binding

Se pris

SFE Fast

Forutsigbar strømpris.

Fastbeløp 29 kr/mnd

Ingen påslag

Et års binding

59,98 øre/kWh

Sunnfjordkraft

Strøm med opphavsgaranti. 

Fastbeløp 25 kr/mnd

Påslag på 3,40 øre/kWh

Ingen binding