SFE FAST

SFE fast er en avtale med fast pris for hele perioden og prisen er inkl. avgifter. Kraftprisen din blir ikke påvirket av svingninger i markedet og du vet hva du skal betale for kraften fram i tid. SFE Fast har et års bindingstid.

Avtalen forutsetter efaktura. Dersom efaktura ikke blir opprettet vil det forekomme fakturagebyr.

Standard vilkår

SFE Standard

Strømpris uten de største svingingene.

Ingen fastbeløp

Ingen påslag

Ingen binding

Se pris

SFE Fast

Forutsigbar strømpris.

Fastbeløp 29 kr/mnd

Ingen påslag

Et års binding

59,98 øre/kWh

Sunnfjordkraft

Strøm med opphavsgaranti. 

Fastbeløp 25 kr/mnd

Påslag på 3,40 øre/kWh

Ingen binding

Klikk her for å se priskartet

Sjekk priskart