SFE INNKJØPSPRIS

SFE Innkjøpspris følger daglig svingningene i markedet etter kraftbørsen Nord Pool. Hvor du bor i landet avgjør hvilken pris som gjelder for deg. Hver måned blir det beregnet en gjennomsnittspris fra kraftbørsen som blir justert for forbruket i ditt område i perioden. Resultatet en får da kaller vi "vektet områdepris" og den er grunnlaget for prisen ut til kunden den måneden. 

Avtalen forutsetter efaktura. Dersom efaktura ikke blir opprettet vil det forekomme fakturagebyr.

Standard vilkår

SFE Standard

Strømpris uten de største svingingene.

Ingen fastbeløp

Ingen påslag

Ingen binding

Se pris

SFE Fast

Forutsigbar strømpris.

Fastbeløp 29 kr/mnd

Ingen påslag

Et års binding

59,98 øre/kWh

Sunnfjordkraft

Strøm med opphavsgaranti. 

Fastbeløp 25 kr/mnd

Påslag på 3,40 øre/kWh

Ingen binding

Klikk her for å se priskartet

Sjekk priskart