STRØMNETT OG NETTLEIE

SFE <picture/>

På grunn av NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) sine krav til nettselskap sin nøytralitet på Internett, er tjenester og informasjon fra SFE Nett å finne på en egen nettside: www.sfenett.no. Der vil du blant annet finne informasjon om strømbrudd og -utkoblinger, nettleie, automatiske målere og annet.

Gå til SFE nett sine hjemmesider her.