Si di mening om Kraft i Vest

Svar på spørsmåla under og hjelp oss med å gjere Kraft i Vest endå betre.
Denne miniundersøkinga er anonym.

Har du delteke på Kraft i Vest tidlegare?

Kva er dit totale inntrykk av Kraft i Vest 2016?
 
Sparetips

Alternativ lysbruk