Nyheiter (arkiv)

SFE og Sunnfjord Energi går saman om Jølstra-utbygging
08.06.18

Sogn og Fjordane Energi (SFE) blir med når Sunnfjord Energi skal bygge Jølstra kraftverk. Med det ligg alt til rette for at prosjektet no kan realiserast. 

Bygger vindpark i Bremanger
01.06.18

Falck Renewables Vind har vedteke å bygge ut Hennøy vindkraftverk i Bremanger. Vindmøllene skal vere i drift i løpet av 2019.

193 millionar i resultat for SFE
23.03.18

Sogn og Fjordane Energi (SFE) sin årsrekneskap for 2017 syner eit resultat etter skatt på 193 millionar kroner. Dette er fire millionar kroner betre enn året før.

Utrygg is på regulerte vatn
22.03.18

Det ligg no is på mange regulerte vatn. SFE åtvarar mot ferdsle på vatna.

No får du ny straummålar
28.02.18

SFE har starta monteringa av automatiske straummålarar. Brandsøyområdet i Flora var først ut.

Automatisk straummålar
28.02.18

SFE har starta monteringa av automatiske straummålarar. Brandsøyområdet i Flora var først ut.

Sommarjobb i SFE?
12.02.18
Vi søkjer nye lærlingar
30.01.18
Er du vår nye prosjektingeniør?
02.02.18

Vi søkjer ein prosjektingeniør til SFE Nett sitt kontor i Florø.

Automatiske straummålarar
31.01.18
Møt oss på karrieremesser
24.01.18

Møt SFE på Framtidsfylket sine karrieremesser i Trondheim og Bergen.

Vi går saman med Sunnfjord Energi om straumsal
16.01.18
SFE Kraft: Kundesystem ute av drift
06.03.18
Viktig info ved uvêr
14.01.18

Det kan vere livsfarleg å vere i kontakt med leidningar som har falle ned, eller tre eller anna som er i kontakt med desse.

SFE lanserer smart hus-løysing
22.12.17
Vil du vere trainee i SFE?
04.12.17

SFE søkjer etter trainee innan IKT og digitalisering. Trainee'en vil bli ein del av Framtidsfylket sitt traineeprogram.

Saman for reint vatn
18.05.16
Halvårsmelding 2017
31.08.17
Rapport frå utgreiing av felles produksjonsselskap
15.08.17
Ustabile telefonlinjer måndag morgon
11.12.17
Falck Renewables investerer i Vestavind Kraft
10.07.17
Velkomen til Kraft i Vest
23.06.17

22.-23. september 2016 er det igjen klart for energikonferansen Kraft i Vest på Sandane.

Innkalling til generalforsamling
26.05.17
Nye straummålarar i 2018
19.04.17
SFE og Sunnfjord Energi vurderer tettare samarbeid
03.04.17

For å møte endringane i energisektoren og stå best rusta for framtida, vurderer Sogn og Fjordane Energi og Sunnfjord Energi å arbeide tettare saman.

Inviterer villfisken til elva
28.03.17
189 millionar i resultat for SFE
23.03.17

Sogn og Fjordane Energi (SFE) sin årsrekneskap for 2016 syner eit resultat etter skatt på 189 millionar kroner.

Avtale om tettare samarbeid mellom BKK og SFE
23.03.17

BKK og Sogn og Fjordane Fylkeskommune er samde om å greie ut moglegheitene for eit tettare samarbeid mellom produksjonsverksemdene i SFE og BKK.

Grønt lys for kraftutbygging i Høyanger
03.03.17

Det er no klart at det blir stor kraftutbygging på Østerbø i Høyanger kommune. 

Vi søker nye lærlingar
02.03.17

SFE søker etter nye lærlingar. Søknadsfrist er 17. april.

SFE med teknologiske smarthus-løysingar
27.02.17

Sogn og Fjordane Energi (SFE) og teknologiaktøren Safe4 Security Group har inngått eit strategisk samarbeid for å tilby konsept innan smarthus-, sikkerhets- og omsorgsløysingar på privatmarknaden.

Er du vår nye trainee?
14.02.17
Sommarjobb i SFE?
15.02.17
Til topps på kundeservice
03.10.16

Sogn og Fjordane Energi sitt kundesenter vart for tredje gang på rad  kåra til det beste i kraftbransjen i 1. kvartal 2017.

Ny kontaktinformasjon
09.11.16
Kundesenter stengt
09.11.16
Framleis låge straumprisar i vente
29.09.16

Kraftmarknaden trur på framleis låge prisar dei neste 3-4 åra, i følgje Sogn og Fjordane Energi sine kraftanalytikarar.

70 mill. kroner i halvårsresultat for SFE
31.08.16

Sogn og Fjordane Energi oppnådde eit konsernresultat etter skatt på 70 millionar kroner i første halvår 2016. Dette er 26 mill. kroner høgare enn første halvår 2015.

Ny kraftsystemutgreiing
03.06.16
Opningstider i jula
21.12.16
Endring i prisområder
01.04.16
113 millionar i resultat for SFE
18.03.16
Jobb i SFE?
22.01.13
Vi søkjer lærlingar
09.02.16
Kompensasjon for langvarig straumbrot
30.01.16

Nettkundar som opplever straumbrot over 12 timar samanhengande kan få utbetalt kompensasjon.

Ekstremvêret Tor, straumbrot og varsling
29.01.16

Ekstremvêret Tor er venta innover kysten av Sogn og Fjordane i ettermiddag, med vindkast på 40-50 m/s. Ved slike ekstreme vindstyrkar bør ein vere budde på straumbrot, og SFE Nett er i beredskap.

Vil du jobbe som prosjektingeniør?
05.01.16
Julekonkurranse
03.12.15
Låge straumprisar i vente
21.10.15
Inspirerande Kraft i Vest 2015
28.09.15
44 mill. kroner i halvårsresultat for SFE
28.08.15
Grønt lys for datasenter i Lefdal Gruve
25.08.15

Det er no klart at ein set i gang bygginga av Lefdal Gruve, som skal stå klart for dei første kundane hausten 2016.

Program for Kraft i Vest 24.-25. september
26.06.14

25.-26. september er det igjen klart for energikonferansen Kraft i Vest på Sandane.

Vi søkjer IKT-konsulent
15.12.15
Staten aukar forbruksavgifta
01.07.15
Budd på eventuell flaum
12.06.15

SFE har fått løyve frå NVE til å fråvike reguleringsreglementet for Breimsvassdraget.

Grønt lys til vindkraft på Stad
12.06.15

Vestavind Kraft får konsesjon for Okla vindkraftverk.

Ny konsernsjef i SFE
12.05.15
Olje- og energiministeren vitja SFE
05.05.15

Mandag 4. mai vitja olje- og energiminister Tord Lien vårt hovudkontor på Sandane

Ekstraordinært årsresultat for SFE
27.03.15

SFE oppnådde eit resultat etter skatt på 419 millionar i 2014. Ekstraordinære postar pregar resultatet.

Ver obs på høgspent-leidningar i høgfjellet
27.03.15
SFE i topp på kundeservice!
11.05.15
Mild vinter gir låge spotprisar
25.03.15

Mild vinter har gitt fallande spotprisar dei to første månadane i 2015. Prisutsiktene tilseier at vi skal ligge omtrent på dette prisnivået framover våren og sommaren.

20 000 til veldedige føremål
10.03.15

På SFE sin quiz på Framtidsfylket sine rekrutteringsmesser fekk vinnarane dele ut 20 000 kroner til veldedige formål.

Asgeir Aase konstituert som konsernsjef
02.02.15

Nettdirektør Asgeir Aase er konstituert i stillinga som konsernsjef i Sogn og Fjordane Energi fram til ny konsernsjef er på plass.

Gjengedal fråtrer som konsernsjef
16.01.15

Terje Gjengedal har informert styret i Sogn og Fjordane Energi om at han ønskjer å fråtre stillinga som konsernsjef.

Kompensasjon ved langvarige straumbrot
10.01.15

Har du vore utan straum i meir enn 12 timar? Då kan du ha krav på kompensasjon frå SFE Nett.

Auka beredskap og varsling av straumbrot
09.01.15

SFE Nett har auka beredskapen vesentleg denne helga som følgje av uvêret som er meldt i området vårt.

Julekonkurranse 2014
01.12.14
Anleggsarbeid i Brandsøyvegen – nytt køyremønster
21.11.14
SFE kjøper Sværen Kraft
13.11.14

Sogn og Fjordane Energi (SFE) har inngått avtale om kjøp av Sværen Kraft i Balestrand. Sværen Kraft er eit mellomstort småkraftverk som produserer nær 10 GWh i årleg produksjon

Orientering om flaumsituasjonen i SFE sine vassdragsanlegg
28.10.14
Ekstraorinært halvårsresultat i SFE
28.08.14
Første ladestasjon i bruk
07.07.14

No kan du lade elbilen din på Sandane. Den første av SFE sine ladestasjonar opnar no i ein testfase.

Største AMS samarbeidet i Norge
08.07.14
Midlertidig endring i prisområde
05.06.14
Generalforsamling i SFE
12.06.14
Ny eigar av Vestavind Kraft
30.05.14

Svelgen Kraft Holding overtek Vestavind Kraft, som utviklar vindkraftprosjekt på Vestlandet. SFE er ein av tre eigarar i Svelgen Kraft Holding.

Validér og Powel teiknar omfattande strategisk avtale
14.05.14

Validér og Powel teiknar omfattande strategisk avtale, og skapar Noregs største plattform for handtering av automatiske målarar. Validér er deleigd av SFE Nett.

Vellykka helg og glade vinnarar
14.05.14
Energihelg 10.-11. mai
02.05.14

SFE inviterer til energihelg på Sandane i lag med Nordfjord Folkemuseum og Firda vidaregåande skule.

Betre resultat i SFE
31.03.14

Årsrekneskapen for Sogn og Fjordane Energi (SFE) viser eit resultat etter skatt for 2013 på 134 millionar, noko som er 53 millionar betre enn resultatet for 2012.

- Vestlandet: Mildaste vinter på 150 år!
10.03.14

Meterologisk institutt kunne tidleg i mars melde at det er den varmaste Veslandsvinteren sidan målingane starta for over 150 år sidan.

Sterk satsing på fornybar energi
04.03.14

Høgskulen i Sogn og Fjordane siktar seg inn mot si største satsing innan fornybar energi sidan dei starta med faget i 2008. Med seg på laget har dei mellom andre SFE.

Jobbe i SFE?
31.01.14

SFE har ledig jobb som økonomikonsulent på Sandane. I tillegg søkjer vi etter sommarvikarar innan forskjellige fagfelt.

Informasjon til kundar i Selje, Vågsøy og delar av Eid
28.02.14
Straumutkoplingar under OL
06.02.14

Arbeid med linjenettet må gjennomførast kontinuerleg, også under OL. Vi oppmodar deg til å registrere mobiltelefonnummeret ditt, for å få varsling på sms.Vi beklagar eventuelle ulemper utkoplingane måtte medføre.

I mål med finansieringa av elkraftstudiet
19.12.13

Sparebanken Sogn og Fjordane bidreg til fullfinansieringa av elkraftstudiet ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Gledeleg, seier initiativstakarane til studiet, SFE og Sunnfjord Energi.

Julekonkurranse
29.11.13
Frå Stortinget til SFE
22.11.13

Tidlegare leiar av energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Erling Sande, tek til i Sogn og Fjordane Energi (SFE) som konserndirektør for strategi og utvikling.

SFE ryddar naturen – treng tips om skrot
07.11.13
Last ned foredraga frå Kraft i Vest her
30.10.13
Solidarisk opprydding i høgfjellet
15.10.13
220 på Kraft i Vest
27.09.13
Unngå straumfelle ved flytting
01.04.14
Avtale om å byte kraftverk
25.09.13
SFE lanserer samarbeid med Plan Norge
04.09.13
Godt halvårsresultat 2013
29.08.13
Norsk banebrytande teknologisamarbeid
14.08.13

Sogn og Fjordane Energi (SFE), Fredrikstad Energi (FEAS) og eSmart systems har inngått eit samarbeid om utvikling av neste generasjons IT-system for framtidas smarte kraftnett.

Ønskjer å byte kraftverk
15.05.13

Statkraft Energi og Sogn og Fjordane Energi er samde om ein prosess for å avklare nødvendige premissar for byte av kraftverk i Bremanger og Luster.

81 mill. i førebels årsresultat
19.03.13

Den førebelse årsrekneskapen for Sogn og Fjordane Energi (SFE) viser eit resultat etter skatt for 2012 på 81 millionar.

Fare ved ferdsel på regulert vatn
19.03.13
Messias av G.F. Händel
13.03.13
Bli med på NHO sin årskonferanse
14.02.13

SFE er samarbeidspartner med NHO om deira årskonferanse 20. mars på Nordfjordeid. Tema er energi og verdiskaping.

Sal av alarmteneste
12.02.13

Sogn og Fjordane Energi har selt sin bustadalarmportefølje til Sector Alarm - ein av dei leiande i Noreg på bustadalarm.

Velkomen til nye nettsider
22.01.13

SFE er stolte av å presentere ein ny og forbetra nettportal for deg som kunde. Vi ønskjer å følgje den raske utviklinga som skjer innan webløysingar

SFE + Ungt Entreprenørskap i tre nye år
16.01.13

SFE forlenga samarbeidet med Ungt Entreprenørskap Sogn og Fjordane for tre nye år.

Ny konsernsjef på plass
03.01.13

I januar 2013 tok Terje Gjengedal til som ny konsernsjef for SFE.

Vindkraftkonsesjon til Lutelandet
26.11.12

Olje- og energidepartementet (OED) har gjeve Lutelandet Energipark endeleg konsesjon for vindkraftanlegg i Fjaler.

Gjengedal kraftverk
05.02.14
Lefdal Gruve på eigarsida av Greenfield Datasenter
04.10.12

To av dei største og mest profilerte datasenterprosjekta i Noreg har slått seg saman. SFE er deleigar i det eine.

Bredvatn kraftverk
05.02.14
Problem med telefon- og nett i SFE
10.07.14
Redusert straumforsyning i Askvoll
04.10.16
Sparetips

Skru heilt av eletriske apparat