Viktig info ved uvêr

Seinhaust og vinter er ein periode med mykje vind og vêr her på Vestlandet. Inn i mellom kan dette også råke straumnettet.

I eit uvêr er det svært viktig å hugse på følgjande:

  • Ein må aldri gå bort til leidningar som har falle ned. Her må ein halde god avstand!
  • Ein må aldri ta på tre og andre gjenstandar som ligg over leidningar. Det er viktig å halde seg på god avstand.
  • Det kan vere livsfarleg å vere i kontakt med leidningar og tre/gjenstandar som er i kontakt med leidningar.
  • Nettselskapet må varslast dersom ein kjem over slike tilfelle.

Meir om straumbrot og kontaktinfo dersom du opplever straumbrot, finn du på SFE Nett sine sider.

Sparetips

Skru heilt av eletriske apparat