Velkomen til Sogn og Fjordane Energi

Kraft til å påverke framtida

Nytt frå Sogn og Fjordane Energi

SFE previewImg

Godt 2018-resultat frå SFE

08.03.2019

Førebels rekneskap viser at Sogn og Fjordane Energi (SFE) fekk eit resultat etter skatt på 286 millionar kroner.

Les meir
SFE previewImg

KRAFT I VEST 26.-27. SEPTEMBER 2019

Klimakampen spissar seg for alvor til. Har Noreg ei rolle å spele? Tema for årets konferanse er "Verdas første fullelektriske fornybarsamfunn. Meld deg på Kraft i Vest i dag!

Les meir
SFE previewImg

Corvus Energy vann DRIV-prisen

DRIV-prisen er ein heilt ny innovasjonspris som har som mål å løfte fram innovative idear for det "grøne skiftet"

Les meir
SFE previewImg

VINDKRAFT FOR LOKAL UTVIKLING OG EIT BETRE KLIMA

Bremangerlandet Vindpark AS har fått ein rettskraftig konsesjon til å nytte dei gode vindressursane på Bremangerlandet.

Les meir
SFE previewImg

EIN AV DESSE VERT TIDENES FØRSTE VINNAR

DRIV-prisen er ein heilt ny innovasjonspris som har som mål å løfte fram innovative idear for det "grøne skiftet"

Les meir