Velkomen til Sogn og Fjordane Energi

Kraft til å påverke framtida

Nytt frå Sogn og Fjordane Energi

SFE previewImg

SFE Nett blir til Linja

Endringar i lovverket gjer at mange nettselskap no må skifte namn. SFE Nett sitt nye namn vert Linja.

Les meir
SFE previewImg

Kven vinn DRIV-prisen 2020?

Jobbar du i ei bedrift i Vestland som tek det grøne skiftet på alvor? Eller kjenner du til ei? No kan du nominere bedrifta til DRIV-prisen 2020.

Les meir
SFE previewImg

Godt resultat trass låge kraftprisar

Sogn og Fjordane Energi AS (SFE) oppnådde eit resultat etter skatt i første halvår i 2020 på 140 mill. kr.

Les meir
Link block image

Erna vitja Jølstra kraftverk

— Vasskraft er grøn og fornybar energi som vi vil ha meir av, sa statsministeren då ho vitja ein av dei største utbyggingane av vasskraft som pågår i dag.

LES MEIR