Velkomen til Sogn og Fjordane Energi

Kraft til å påverke framtida

Nytt frå Sogn og Fjordane Energi

SFE previewImg

Godt 2018-resultat frå SFE

08.03.2019

Førebels rekneskap viser at Sogn og Fjordane Energi (SFE) fekk eit resultat etter skatt på 286 millionar kroner.

Les meir
SFE previewImg

Jobbe med vind og vatn i Bremanger?

07.11.2019

Vi søkjer etter nye medarbeidarar innan tre spennande fagfelt. Driftsleiar Vindkraft, Fagarbeidar Elektro og Fagarbeidar Mekanisk.

Les meir
SFE previewImg

VINDKRAFT FOR LOKAL UTVIKLING OG EIT BETRE KLIMA

Bremangerlandet Vindpark AS har fått ein rettskraftig konsesjon til å nytte dei gode vindressursane på Bremangerlandet.

Les meir