Rimeleg straum og gratis TIDAL til heile familien i eit halvt år!

STRAUM + TIDAL

Les meir om TIDAL-avtalen
Velg den avtala du ynskjer og få TIDAL med på kjøpet

Nytt frå Sogn og Fjordane Energi

SFE previewImg

SFE-STYRET SEIER NEI TIL VESTLANDSKRAFT

26.09.2018

Styret i Sogn og Fjordane Energi (SFE) tilrår eigarane å seie nei til å gå saman med BKK og Hydro om eit nytt, felles selskap for kraftproduksjon.

Les meir
SFE previewImg

OPPSTART FOR JØLSTRA-UTBYGGING

14.09.2018

13. september gjekk første salva på utbygginga av Jølstra kraftverk. Når kraftverket står klart vil det produsere straum tilsvarande forbruket i rundt 12 000 heimar.

Les meir
SFE previewImg

92 MILL. KRONER I HALVÅRSRESULTAT

30.08.2018

Sogn og Fjordane Energi oppnådde eit konsernresultat etter skatt på 92 millionar kroner i første halvår 2018. Dette er 8 mill. kroner lågare enn same halvår i fjor.

Les meir

God straum

Ein spotprisavtale som gir reint vatn og god helse i Zimbabwe.

Fastbeløp 33 kr/mnd

Ingen påslag

Ingen binding

Sjekk priskart

SFE Fast

Forutsigbar straumpris.

Fastbeløp 29 kr/mnd

Ingen påslag

Eitt års binding

59,98 øre/kWh

SFE Standard

Straumpris utan dei største svingingane.

Ingen fastbeløp

Ingen påslag

Ingen binding

Sjå pris