Velkomen til Sogn og Fjordane Energi

Vi skaper den fornybare framtida

Nytt frå Sogn og Fjordane Energi

SFE previewImg

Betre resultat enn venta

Førebels årsrekneskap for 2022 syner eit resultat etter skatt på 205 millionar kroner.

Les meir
SFE previewImg

Utrygg is på regulerte vatn

Skal du på ski, skøyter eller fottur, må du mellom anna passe deg for islagde elver og vatn, og særleg dei som er regulert til kraftproduksjon.

Les meir
SFE previewImg

No er dei eitt av landets største nettselskap

Mørenett og Linja har fusjonert og er med det eitt av landets største nettselskap

Les meir
SFE previewImg

HyFuel byrjar å ta form

HyFuel er hydrogensatsinga til SFE, Fjord Base Holding og Gasnor. No byrjar den å ta form.

Les meir
SFE previewImg

Låg vasstand i Nedre Sødalsvatnet

NVE har gjeve SFE Produksjon AS løyve til å senke vassnivået under lågaste regulerte vasstand (LRV) i perioden 15. januar til 15. juni 2023.

Les meir
SFE previewImg

Statsministeren opna Jølstra kraftverk

Statsminister Jonas Gahr Støre stod for den offisielle opninga av Jølstra kraftverk i Sunnfjord kommune. Dette er det tredje kraftverket som SFE opnar i år.

Les meir
SFE previewImg

No kan du lade elbilen din på Lutelandet

Lutelandet har blitt eit mykje brukt turområde, no har vi montert elbil-ladarar på staden.

Les meir
Link block image

Offisiell opning av Lutelandet kraftverk

24. oktober

Måndag opna olje- og energiminister Terje Aasland Lutelandet vindkraftverk i Fjaler kommune. Kraftverket er eigd av Sogn og Fjordane Energi, og kan forsyne rundt 9000 husstandar med straum.

LES MEIR