Velkomen til Sogn og Fjordane Energi

Vi skaper den fornybare framtida

Nytt frå Sogn og Fjordane Energi

SFE previewImg

356 mill kr i halvårsresultat 2023

30.08.2023

Sogn og Fjordane Energi (SFE) oppnådde eit resultat etter skatt på 356 mill. kroner for første halvår i 2023. Dette er vesentleg høgare enn same periode i fjor.

Les meir
SFE previewImg

Kraft i Vest 2023

Temaet på Kraft i Vest sitt 10-årsjubileum er "Tid for handling". Vi veit ein god del om kva retning vi må gå, men korleis når vi målet om ei fornybar framtid raskt nok?

Les meir
SFE previewImg

Ønskjer å sjå på Gjengedalsprosjektet på ny

Ordførar Leidulf Gloppestad ønskjer at Sogn og Fjordane Energi (SFE) skal sjå på Gjengedal kraftverk på ny. No tek SFE prosjektet opp av skuffa.

Les meir
SFE previewImg

Ledige stillingar i SFE

Vil du bli vår nye kollega? Vi har ledige stillingar som driftsingeniør og IKT-konsulent.

Les meir
SFE previewImg

Betre resultat enn venta

Førebels årsrekneskap for 2022 syner eit resultat etter skatt på 205 millionar kroner.

Les meir
SFE previewImg

No er dei eitt av landets største nettselskap

Mørenett og Linja har fusjonert og er med det eitt av landets største nettselskap

Les meir