Velkomen til Sogn og Fjordane Energi

Vi skaper den fornybare framtida

Nytt frå Sogn og Fjordane Energi

Link block image

Linjeinspeksjon med helikopter

i veke 21-23

I samband med dette vil nettselskapet Linja AS bruke helikopter. Helikopteret vil ha låg høgde og sakte fart, og dette vil kunne medføre støy. Flyginga vil skje i store delar av Sogn og Fjordane, og delar av Møre og Romsdal.

LES MEIR
Link block image

Produksjonsdirektør

Ledig stilling

Produksjonsdirektøren leiar konsernet sitt arbeid innan drift, vedlikehald og utvikling av fornybar kraftproduksjon. Dette skjer i vårt vindkraftverk og 27 vasskraftverk - ein solid kraftproduksjon med godt vekstpotensiale.

LES MEIR
SFE previewImg

Store prisforskjellar ga svakt SFE-resultat

SFE fekk eit underskot etter skatt på 65 mill. kroner i 2021. Dette står i kontrast til året før då konsernet gjekk med 200 mill. kroner i overskot.

Les meir
SFE previewImg

Mørenett og Linja utgreier samanslåing

Det er gjort avtale om utgreiing av ei eventuell samanslåing av nettselskapa Mørenett og SFE sitt nettselskap Linja. Utgreiinga skal gjennomførast i løpet av første halvår 2022.

Les meir
SFE previewImg

Utrygg is på regulerte vatn

Skal du på ski, skøyter eller fottur, må du mellom anna passe deg for islagde elver og vatn, og særleg dei som er regulert til kraftproduksjon.

Les meir
Link block image

Har nådd 140 døgn med lading

Etter berre seks månader med drift har heile 90 skip lada til saman 140 døgn ved Florø hamn og SFE sine landstraumsanlegg i Florø.

LES MEIR