AKTUELT

Utrygg is
SFE åtvarar mot ferdsle på islagte vatn som nyttast til kraftproduksjon. Sjå oversikt over slike vatn i våre område.
Les meir
Førebels årsresultat 2018
08.03.2019
Førebels rekneskap viser at Sogn og Fjordane Energi (SFE) fekk eit resultat etter skatt på 286 millionar kroner.
Les meir
SFE kjøper seg opp i vindkraft
01.03.2019
Sogn og Fjordane Energi (SFE) kjøper ut TAFJORD Kraftproduksjon og Sognekraft frå fire vindkraftprosjekt i Sogn og Fjordane.
Les meir
3 nye år med Plan
10.01.2019
SFE og Plan International Norge forlenger samarbeidet for at fleire menneske skal få tilgang på reint vatn.
Les meir
Systemutviklar i SFE
07.12.2018
SFE ser etter ein systemutviklar som vil vere sentral i våre digitale utviklingsprosjekt innan fornybar kraftproduksjon.
Les meir