AKTUELT

Utrygg is
Skal du på ski, skøyter eller fottur, må du mellom anna passe deg for islagde elver og vatn, og særleg dei som er regulert til kraftproduksjon.
Les meir
Førebels årsresultat 2022
Førebels årsrekneskap for 2022 syner eit resultat etter skatt på 205 millionar kroner.
Les meir
Fusjon
Mørenett og Linja har fusjonert og er med det eitt av landets største nettselskap
Les meir
HyFuel byrjar å ta form
HyFuel er hydrogensatsinga til SFE, Fjord Base Holding og Gasnor. No byrjar den å ta form.
Les meir
Løyve
NVE har gjeve SFE Produksjon AS løyve til å senke vassnivået under lågaste regulerte vasstand (LRV) i perioden 15. januar til 15. juni 2023.
Les meir