SPONSOR. HERIFRÅ.

SFE sponsar ei rekke lag og organsiasjonar.

Kvart einaste år samarbeider SFE med fleire titals lag, organisasjonar og arrangement i Sogn og Fjordane, dei fleste frå regionen som utgjer grunnfjellet i verksemda vår. SFE er glade for at vi kan bidra til vekst og utvikling, og sjølv veks og utviklar vi oss som selskap i samspel med folk rundt oss. Saman har vi drivkrafta til å gjere lokalsamfunna våre til ein god stad å bu. Fordi vi er herifrå.