DETTE ER SOGN OG FJORDANE ENERGI

SFE previewImg

KRAFTPRODUKSJON

SFE byggjer på ei 100 år lang historie som vasskraftprodusent, og har bygd seg opp som ein av dei største produsentane av fornybar energi på Vestlandet.

Les meir
SFE previewImg

STRAUMNETT

I Sogn og Fjordane bidreg Linja til vekst og utvikling for næringar og samfunn – frå dei yste holmar til dei inste fjordarmar.

Les meir
SFE previewImg

STRAUMSAL

Gjennom det nye felleseigde straumselskapet til SFE Kraft, Tussa, Tafjord og Sognekraft får privatkundar og bedriftskundar gode straumavtaler.

Les meir
Her er vi
SFE-konsernet har rundt 250 tilsette over store delar av Sogn og Fjordane. Sjå kvar du finn våre kontor, kraftverk og montørbasar.
Les meir
Eigarskapa våre
Les meir om nokre av dei selskapa der SFE-konsernet er på eigarsida.
Les meir
Organisasjonskart
Sjå korleis SFE-konsernet er organisert og kva andre verksemder vi har eigarskap i.
Les meir