KONSERNSTYRET

Kort om styremedlemmane i SFE-konsernet:

 

Sigurd Reksnes (f. 1977),  
styreleiar  
Stilling: Bonde.
Utdanning: Agronom.
Har praksis som folkevald i både
kommune og fylkespolitikk og ei rekke
verv i styrer, råd og utval. 
Silje Skaar Sunde (f. 1984), 
nestleiar 
Stilling: Leder for forvaltning og utbygging i BKK AS.
Utdanning: Master i økonomi og administrasjon - siviløkonom og master i revisjon og regnskap frå NHH. 
Styremedlem i Sognekraft AS, Eviny Venture AS, NHO Vestland og Sunnfjord tomteselskap.
. Sindre Kvalheim (f.1977)
Stilling: CEO i LocalHost og VYRD AS og styreverv i ei rekke sektorar. 
Utdanning: Bachelor programmering og systemutvikling og grunnfag jus ved Universitetet i Bergen. 
Har vore med på å bygge opp ei rekke teknologiselskap under investeringsselskapet VYRD AS. Mest kjende er LocalHost, Lefdal Mine Datacenter og Videonor/Whereby. Har hatt ei rekke styreverv og blant anna vore  13 år i styret til Sparebanken Sogn og Fjordane der han var styreleiar siste 4 år.
Olin Johanne Henden (f. 1972),
Stilling: Dagleg leiar i Henden Sport AS, Elvetun Eigedom AS og Henden Utvikling AS. Nestleiar og leiar av revisjonsutvalet i Helse Vest fram til januar 2024.
Utdanning: Bedriftsøkonom og fag innan styrekompetanse, strategi og endringsleiing ved Handelshøyskolen BI. Master i virksomhetsstyring ved Handelshøyskolen BI. Relasjonsleiing frå Oslo Met. Studerer no datatryggleik. 
Arvid Andenæs  (f. 1954),
Stilling: Pensjonist
Utdanning: Master of Management frå Handelshøyskolen BI.
Har vore Administrerande direktør i Sparebanken Sogn og Fjordane frå 2001 til 2016. Har også erfaring frå Sparebanken1 Nord Norge og Danske Bank.
Jan Helge Dale (f. 1955),
Stilling: Kommuneoverlege i Kinn kommune.
Utdanning: Spesialist i almennmedisin og samfunnsmedisin.
Har praksis som folkevald i Flora kommune og ei rekkje verv i styrer, råd og utval.
Mons Solheim 
tilsetterepresentant
Stilling: Energioperatør i SFE Produksjon 
Utdanning: Elektro
Kevin Denton (f. 1980),
tilsetterepresentant

Stilling: Fagleiar Produksjonssentral, SFE Produksjon AS.
Utdanning: Elektronikkingeniør, Høgskolen i Bergen.
Har tidlegare jobba i Siemens Olje og Gass i Bergen. 
Ragnhild Gundersen
tilsetterepresentant

Stilling: Forretningscontroller i SFE Produksjon AS
Utdanning: Master of Management - Corporate Finance frå Handelshøyskolen BI og Siviløkonom frå Høgskulen i Agder
Har jobba i SFE sidan 2008 med diverse oppgåver innan økonomi, finans, forretningsutvikling og prosjekt.