KONSERNSTYRET

Kort om styremedlemmane i SFE-konsernet:

 

Sigurd Reksnes (f. 1977),  
styreleiar  
Stilling: Bonde.
Utdanning: Agronom.
Har praksis som folkevald i både
kommune og fylkespolitikk og ei rekke
verv i styrer, råd og utval. 
Jannicke Hilland (f. 1967), 
nestleiar 
Stilling: Konsernsjef i Eviny AS.
Utdanning: Sivilingeniør frå University of Manchester, dr.scient frå Universitetet i Bergen og har delfag i strategisk leiing frå Norges Handelshøgskole. 
Henrik Oppen (f. 1957)
Stilling: Drifsteknikar ved Osland Havbruk AS.
Utdanning: Agronom
Olin Johanne Henden (f. 1972),
Næringsdrivande og styremedlem i
m.a. Helse Vest

Arvid Andenæs  (f. 1954),
Tidlegare banksjef Sparebanken Sogn og Fjordane
Jan Helge Dale (f. 1955),
Kommunelege i Kinn kommune
Kjell Asle Bakkebø (f. 1968), tilsetterepresentant
Montørformann i linja
Kevin Denton (f. 1980),
tilsetterepresentant

Stilling: Fagleiar Produksjonssentral, SFE Produksjon AS.
Utdanning: Elektronikkingeniør, Høgskolen i Bergen.
Har tidlegare praksis frå Siemens Olje og Gass i Bergen. 
Erling Austreim (f. 1979), tilsetterepresentant
Prosjektingeniør i Linja