SMÅKRAFTSEMINAR

01.09.2022
SFE <picture/>

Kva kraftpris kan vi vente oss framover? Og kva med rentenivået?  SFE og Sparebanken Sogn og Fjordane inviterer til småkraftseminar under Kraft i Vest. Her kikar vi inn i framtida i lag, i tillegg til at du får tips og råd om økonomistyring av småkraftverk.

Program:

09:00   Velkomen
09:05   Kva påverkar rentemarknaden og kva rente kan vi vente oss framover?" 
  Arne Sæterbakken, Leiar Finans, Sparebanken Sogn og Fjordane
09:25

  "Låge kraftprisar i Nord og høge i Sør – kva kan vi vente framover?
  Monica Heggheim, Porteføljeforvaltar, SFE 

09:50    Beinstrekk
10:05   "Erfaringar som ekstern styremedlem i småkraftverk. Stikkord;  Generell økonomistyring, styrearbeid og sal av kraftverk"  
  Jon Gimmestad, autorisert rekneskapsførar og ekstern styremedlem i fleire kraftverk
 10:30    Slutt

 

For påmelding til småkraftseminar, kontakt Monica Heggheim på monica.heggheim@sfe.no.