PROGRAM KRAFT I VEST 2016

TORSDAG 22. SEPTEMBER 2016

11:00 - 11:50 Lunsj og registrering, Gloppen Hotell

12:00 - 12:15 Introduksjon og opning, Trivselshagen
Johannes Rauboti, konsernsjef Sogn og Fjordane Energi og konferansier Anne Mette Hjelle.

Grøn vekst

12:20 - 13:00 "Kraft til å påverke framtida" – Fornybar energi som motor for verdiskaping
Tord Lien, Olje og energiminister (Frp)

13:00 - 13:40 Med konkurransekraft inn i lågutsleppssamfunnet
Idar Kreutzer, administrerande direktør Finans Norge og medlem av regjeringa sitt ekspertutval

13:40 - 14:00 Pause

14:00 - 14:35 Framtidig verdiskaping basert på fornybare naturressursar
Marianne Marthinsen, nestleiar i finanskomiteen (Ap)

14:35 - 15:10 Framtida sitt grøne næringsliv
Rasmus Hansson, talsperson i Miljøpartiet De Grønne

15:10 - 15:45 Oppsummerande samtale mellom Tord Lien, Idar Kreutzer, Marianne Marthinsen og Rasmus Hansson.

15:45 - 16:10 Pause med matbit

Grøn teknologiutvikling

16:10 - 16:35 Er fornybarnæringa klar for den digitale revolusjonen?
Heidi Arnesen Austlid, adm.dir. IKT Norge

16:35 - 17:00 Vil bilen bli huset sitt batteri?
Jarkko Ahlbom, Zero Emission Strategy Manager, Nissan Nordic Europe

17:00 - 17:25 Batteriteknologi på frammarsj
Ragnar Tronstad, forskingsdirektør Elkem Technology

17:25 - 17:50 Fornybar på fjorden – ferjeflåte for framtida
Stig Førde, teknisk sjef Fjord1

17:50 - 18:00 Oppsummering

Paralellsesjon småkraft

16:10 - 16:35 Marknadsutsikter for kraftpris og elsertifikat
Bengt Haugnes, handelssjef krafthandel, Sogn og Fjordane Energi og Ole-Johnny Nesdal,
kraftanalytikar Sogn og Fjordane Energi

16:35 - 17:00 Forventingar til renteutviklinga
Torgeir Strandenes, seniormeklar valuta/renter, Sparebanken Sogn og Fjordane

17:00 - 17:25 Småkraft og hydrogen – nye forretningsmoglegheiter?
Knut Olav Tveit, dagleg leiar i Småkraftforeninga

17:25 - 17:50 Forsikring for småkraftbransjen
Børre Sjøblom, risikoingeniør KLP

17:50 - 18:00 Oppsummering og avslutning for dagen

---

20:00 Middag, Gloppen Hotel, med underhalding av Sigrid Moldestad, Finn Tokvam og Sigbjørn Apeland.

--- 

FREDAG 23. SEPTEMBER 2016

Grøne utsikter

08:30 - 08:35 Introduksjon ved konferansier Arvid Andenæs

08:35 - 09:00 Slik kan vi nå lågutsleppssamfunnet
Asgeir Tomasgard, professor ved NTNU og senterleiar for CenSES

09:00 - 09:20 Hydrogen, ser vi starten på hydrogeneventyret?
Elisabeth Kjerstad Bøe, prosjektleiar hydrogenprosjektet i Sogn og Fjordane Fylkeskommune

09:20 - 09:40 Pause

09:40 - 10:10 Kvar peikar pilane for kraftbransjen?
Oluf Ulseth, administrerande direktør Energi Norge

10:10 - 10:40 Kraftnæringa si rolle i eit Vestland i vekst
Jannicke Hilland, konsernsjef BKK

10:40 - 11:10 Veikart for prosessindustrien – Auka verdiskaping og nullutslepp i 2050
Øyvind Slåke, Norsk Industri

11:10 - 11:30 Pause

11:30 - 12:00 Kraftmarknaden – tilbake til regulerte monopol?
Jørgen Bjørndalen, rådgjevar EC Group

12:00 - 12:40 Utsikter for norsk økonomi
Egil Matsen, visesentralbanksjef Norges Bank

12:40 - 12:50 Oppsummering av konferansen
Johannes Rauboti, konsernsjef i Sogn og Fjordane Energi

13:00 Lunsj, Gloppen Hotell