PROGRAM KRAFT I VEST 2017

TORSDAG 28. SEPTEMBER

11:00 - 11:50 Lunsj, Gloppen Hotell

12:00 - 12:15 Introduksjon og opning, Trivselshagen
Johannes Rauboti, konsernsjef Sogn og Fjordane Energi og konferansier Anne Mette Hjelle.

12:15 - 13:25 Det store biletet

12:15 - 12:55 "Ei verd i endring"
Dessima Williams, spesialrådgjevar for FN

12:55 - 13:25 Kva moglegheiter gir Paris-avtala for små og mellomstore bedrifter i Noreg?
Nils Kristian Nakstad, administrerande direktør Enova

13:25 - 13:45 Pause

13:45 - 15:50 Endringstid

13:45 - 14:15 Korleis utvikle Noreg som energinasjon vidare?
v/ Statsekretær Elnar Remi Holmen (FrP)

14:15 - 14:45 Kva kan næringslivet vente seg etter valet?
v/Arvid Moss, NHO-president

14:45 - 15:20 Få store eller fleire mindre – sentral eller desentral? Korleis organiserer vi samfunn og næringsliv?
Samtale med Jannicke Hilland, konsernsjef BKK, Knut Lockert, dagleg leiar Distriktsenergi, Liv Signe Navarsete, stortingsrepresentant (Sp) og Frank Willy Djuvik fylkestingsrepresentant (FrP)

15:20- 15:50 Korleis ser energinæringa på Vestlandet ut om ti år?
Samtale med Fredrik Behrens (administrerande direktør Sunnfjord Energi), Terje Bakke Nævdal (administrerande direktør Sognekraft), Rune Nesheim (administrerande direktør Voss Energi) og Elling Dybdal (konsernsjef Tussa Energi).

15:50 - 16:15 Pause med matbit

16:15 - 18:00 Nye fiendar, digitale truslar

16:15 - 16:40 Det nye trusselbiletet – har vi grunn til å vere uroa?
Marie Benedicte Bjørnland, sjef PST

16:40 - 17:05 Digitale truslar mot norsk næringsliv
Bente Hoff, leder Strategisk IKT, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet

17:05 - 17:30 Slik møter vi nye truslar med auka beredskap
Per Sanderud, direktør NVE

17:30 - 17:55 Hafslund rustar seg for digitale angrep
Jon Andreas Pretorius, IT-sjef Hafslund Nett

17:55 - 18:00 Oppsummering

Parallellsesjon småkraft

16:15 - 16:40 Marknadsutsikter for kraftpris og elsertifikat

Bengt Haugnes, handelssjef krafthandel, Sogn og Fjordane Energi og Ole-Johnny Nesdal, kraftanalytikar Sogn og Fjordane Energi

16:40 - 17:05 Forventingar til renteutviklinga
Torgeir Strandenes, meklar kapitalmarknad, Sparebanken Sogn og Fjordane

17:05 - 17:30 Korleis handtere eigar- og generasjonsskifte
Jon Gimmestad, dagleg leiar Accountor

17:30 - 17:55 Stor og internasjonal eller liten og lokal - betyr det noko kven som eig småkrafta?
Johannes Idsø, førstelektor ved Høgskulen på Vestlandet

17:55 - 18:00 Oppsummering og avslutning for dagen

---

19:30 Aperitif, "Kjellaren" Gloppen Hotell

20:00 Middag, Gloppen Hotell

Underhaldning med Odd Nordstoga

23:00 Open pub i "Kjellaren"

--- 

FREDAG 29. SEPTEMBER

08:30 - 12:40 Teknologien som endrar alt

08:30 - 08:35 Introduksjon ved konferansier Anne Mette Hjelle

08:35 - 09:00 Slik satsar Kongsberggruppen digitalt
Hege Skryseth, administrerande direktør, Kongsberg Digital

09:00 - 09:25 Energinæringa ved eit vegskilje
Jørgen Kildahl, styreleiar eSmart Systems

09:25 - 09:50 Offentleg sektor – digitale moglegheiter for forvaltninga
Kjetil Århus, direktør for digitalisering og innovasjon, Bergen kommune

09:50 - 10:20 Pause

10:20 - 10:45 Skru på automagien – smartare heimar
Christin Aare Vabø, marknadssjef SFE Kraft

10:45 - 11:10 Kunsten å bygge digital bedriftskultur

Rune Paulseth, Norgesjef Facebook

11:10 - 11:50 Næringslivet må bu seg på digital revolusjon
Torgeir Waterhouse, direktør internett og nye medier, IKT Norge

11:50 - 12:00 Oppsummering av konferansen
Johannes Rauboti, konsernsjef i Sogn og Fjordane Energi

12:00 Lunsj, Gloppen Hotell