Program 2022

Kraft i Vest 2022


Vi gler oss til å igjen ta i mot omlag 300 gjestar til Kraft i Vest. Temaet i år er "Når alt er i endring". Meld deg på konferansen og du får to dagar med dagsaktuell innsikt, gode møter og sanselege opplevingar. Vi tek pulsen på verda og korleis endringane påverkar oss. 

Program med atterhald om endringar:

Program onsdag 21.september

(eige småkraftseminar i kinosalen 9:00 - 10:45)

Opning og introduksjon

10.30 – 11.45      Lunsj, Gloppen Hotell

12.00 – 12.10      Opning og introduksjon av konferansier Ronny Brede Aase 

Eit endra verdsbilde, korleis påverkar dette oss?

12.10– 12.35      Ine Eriksen Søreide, leiar Utanriks- og forsvarskomiteen     

12.35 – 13.00     Torbjørn Vereide, stortingsrepresentant Arbeiderpartiet

13.00 – 13.25     Sylvi Listhaug, partileiar Framstegspartiet

13.25 – 13.50     Sigrun Aasland, leiar Zero

Pause til 14.15

14.15 – 14.40     Knut Kroepelien, adminstrerande direktør Energi Norge

14.40 – 15.05     Panelsamtale mellom Sylvi Listhaug, Torbjørn Vereide, Sigrun Aasland og Knut Kroepelien

Korleis løyse energibehovet for framtida


15.05 – 15.30      Fride Vullum-Bruer, Seniorforsker Sintef 

15.30 – 15.55      Sunniva Rose, kjernefysiker og blogger       

Pause med matbit til 16.20

16.20 – 16.45      Harris Utne, direktør for regionale planar Sør og Vest, Statnett

Vestlandet - ein spydspiss i det grøne skiftet


16.45 – 17.05       Ole Schanke Eikum, administrerande direktør Fjord Base 

17.05 – 17.25       Eilef Stange, administrerande direktør Gasnor 

17.25 – 17.45       Natalia Golis, fylkesvaraordfører Vestland Fylkeskommune

17.45 – 18.05       Drivprisen - presentasjon av kandidatane og kåring av vinnarar

Oppsummering og avslutning av dag 1

Festmiddag på Gloppen Hotell kl. 20.00.

 

Program torsdag 22.september

Opning dag 2

08.30 – 08.35      Opning dag 2, konferansier Ronny Brede Aase

08.35 – 09.05      Victor D. Norman, NHH-professor, forklarer det makroøkonomiske biletet og korleis det vil kunne påverke oss

Cybertruslar, alt ein ikkje ser


09.05 – 09.30      Julie Kummernes Sandness, enhetsleder Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)     

09.30 – 09.55      Torgeir Waterhouse, IT-ekspert og grunnleggar Otte AS

Energimarknaden i endring

09.55 – 10.10      Monica Heggheim, kraftanalytikar Sogn og Fjordane Energi

Pause til 10.35

10.35 – 10.55      Erik Espeset, konsernsjef Tafjord  

10.55 – 11.15      Åslaug Haga, administrerande direktør Norwea

11.15 – 11.35      Liv Monica Stubholt, partner advokatfirmaet Selmer AS og medlem av Energikommisjonen

Straumsituasjonen frå eit kundeperspektiv

 
11.35 – 11.50      Linda Ørstavik Øberg, energipolitisk rådgiver og kommunikasjonsrådgiver Huseierne

11.50 – 12.05      Sondre Olsen, politisk rådgjevar NHO Vestlandet 

12.05 – 12.20      Anders Felde, leiar Vestland Bondelag

12.20 – 12.30     Oppsummering og avrunding av konferansen

12.30 – 14.00     Lunsj på Gloppen hotell

Kraft i Vest er eit samarbeid mellom Sogn og Fjordane Energi, Sparebanken Sogn og Fjordane, Vestland Fylkeskommune, Høgskulen på Vestlandet og Innovasjon Norge Vestland. 

> Påmelding


> Praktisk informasjon