FINANSKALENDER

Her er viktige datoar for finansiell informasjon frå Sogn og Fjordane Energi for 2021. Dersom du har spørsmål til nokon av desse, ta kontakt med konserndirektør økonomi og finans, Martin Holvik, på martin.holvik@sfe.no / 57 88 47 00. 

Rekneskap 2020 26. mars 2021
Årsrapport 2020 30. april 2021
Generalforsamling 22. juni 2021
Rekneskap 1. halvår 2021 31. august 2021

Børsmeldingar

Børsmeldingar frå SFE kan lesast på Oslo Børs si meldingsteneste newsweb.no.

Gå til newsweb.no