FINANSKALENDER

Her er viktige datoar for finansiell informasjon frå Sogn og Fjordane Energi for 2019. Dersom du har spørsmål til nokon av desse, ta kontakt med konserndirektør økonomi og finans, Martin Holvik, på martin.holvik@sfe.no / 57 88 47 00. 

Resultat 2018 27. mars 2019
Årsrapport 2018 29. april 2019
Generalforsamling 20. juni 2019
Resultat 1. halvår 2019 30. august 2019

Børsmeldingar

Børsmeldingar frå SFE kan lesast på Oslo Børs si meldingsteneste newsweb.no.

Gå til newsweb.no