KONSERNSTYRET

Kort om styremedlemmene i SFE-konsernet:

Per Atle Kjøllesdal (f. 1956), styreleder
Bonde og medlem fylkestinget i Sogn og Fjordane

Ketil Konglevoll (f. 1970), nestleder
Seniorrådgiver industrielle eierskap i BKK

Arvid Bjarne Lillehauge (f. 1944)
Pensjonist, tidligere rådmann og ordfører i Høyanger kommune

Olin Johanne Henden (f. 1972)
Næringsdrivende og styremedlem i m.a. Helse Vest

Anne Marit Steen (f. 1961)
Konserndirektør økonomi i BKK

Jan Helge Dale (f. 1955)
Kommunelege I i Flora kommune

Kjell Asle Bakkebø (f. 1968), ansatterepresentant
Montørformann i SFE Nett

Geir Magne Evebø (f. 1968), ansatterepresentant
Driftssentralleder i SFE Nett

Kjartan Skår (f. 1964), ansatterepresentant
Montørformann i SFE Nett