KRITERIUM OG FRISTER

SFE <picture/>

Hvert år mottar SFE langt flere søknader om sponsormidler en vi har mulighet for å imøtekomme. Vi prøver å finne en best mulig balanse mellom ulike regioner og ulike formål, og spesielt ser vi etter følgende i prosjekter vi støtter:

  • Formålet skal være inkluderende og engasjere så mange som mulig i lokalsamfunnet eller regionen
  • Søker skal ha en oversiktlig økonomi og et tydelig formål med aktiviteten
  • Samarbeidet med SFE skal synliggjøres så langt det faller seg naturlig

Vi støtter ikke:

  • Formål som er i strid med våre grunnleggende verdier eller etiske retningslinjer
  • Politiske organisasjoner eller aktiviteter
  • Kommersielle organisasjoner eller aktiviteter

Som regel støtter vi heller ikke enkeltpersoner/-utøvere - bare der støtten går gjennom en klubb/lag, og der en i samråd med klubben/laget velger å knytte samarbeidet til en eller flere enkeltutøvere.

Søknadsfrister:

  • 15. april
  • 15. august
  • 15. november

Om vi endrer søknadsfristene gjør vi det i god tid, så vi oppfordrer til at man sjekker denne siden for endringer så snart du vet at du har et formål du ønsker støtte til.

Håndtering mellom fristene:

Vi håndterer søknader om midlar inntil kr 2000,- fortløpende. Søknader om høyere beløp enn dette blir håndtert i etterkant av neste søknadsfrist. 

Link block image

Søknader blir behandlet etter tre frister: 15. april, 15. august og 15. november. Bare søknader opp til 2000 kr blir behandlet mellom fristene.

SFE previewImg

For å søke sponsorstøtte må vårt elektroniske søknadsskjema benyttes.

Les mer